h

Waarom geïmporteerd afval storten op Nauerna?

3 september 2018

Waarom geïmporteerd afval storten op Nauerna?

Patrick Zoomermeijer
NH Nieuws berichtte op 16 augustus 2018 dat er steeds meer afval naar de stortplaats gaat1. Dit terwijl de inwoners steeds meer moeten inzetten op afval scheiden, teneinde dit te kunnen recyclen. Afvalbedrijf HVC heeft zelfs een uitgebreide campagne op Facebook om de inwoners in te lichten op welke manier afval gescheiden moet worden.

In de gemeente Zaanstad loopt een pilot, waarbij de inwoners hun restafval naar een buurtverzamelcontainer moeten brengen en hun plastic verpakkingen, blik en drinkpakken in de grijze kliko moeten doen (die eenmaal in de vier weken wordt geleegd). De inwoners doen oprecht hun best om afval te scheiden en daarmee bij te dragen aan de circulaire economie.

De SP stelt vragen

  • Afvalbedrijf AEB importeert 450.000 ton afval uit Engeland. Afvalbedrijf HVC importeert 18% van het afval. Het blijkt dat er niet voldoende capaciteit is om het afval te verbranden. Daardoor belandt meer dan 63.000 ton (2016) afval op de vuilstort in Nauerna, waarvan de gemeente Zaanstad aandelen bezit. Vindt u het de bedoeling dat er steeds meer afval gestort wordt op de stortplaats Nauerna?
  • Volgens de Ladder van Lansink is het storten van afval de minst milieuvriendelijke manier van afvalverwerking. Kunt u ons uitleggen waarom afval wordt gestort dat verbrand had kunnen worden, terwijl u propageert dat grondstoffen zoveel mogelijk hergebruikt moeten worden en het hergebruik van grondstoffen bijdraagt aan duurzaamheid en aan economische ontwikkeling?
  • HVC meldt in haar vergaderstukken van de algemene ledenvergadering van 2014 dat door de import van afval uit met name Engeland de komende jaren de verbrandingscapaciteit in Nederland volledig kan worden gevuld. Inmiddels blijkt er meer afval te moeten worden verbrand dan de verbrandingscapaciteit aankan. Dat - niet verbrande - afval wordt gestort, onder meer op de stortplaats Nauerna. De gemeenten en waterschappen zijn aandeelhouders van de afvalbedrijven, waaronder de gemeente Zaanstad via de AIJZ: Zaanstad heeft een belang van 50% in de AIJZ, die 18,15% van de aandelen in Afvalzorg bezit. In hoeverre kunt u de aandeelhouders van de afvalbedrijven bewegen om minder of geen afval meer in het buitenland aan te kopen? Als een en ander tot uw mogelijkheden behoort, bent u dan ook bereid uw invloed daartoe aan te wenden?
  • Afvalzorg, locatie Nauerna, meldt op haar website: “Op Nauerna bouwen we onze stortactiviteiten tot 2022 stap voor stap af”. In het bestemmingsplan Omgeving Nauerna staat: "Afgesproken is dat de stortactiviteiten op stortplaats Nauerna definitief en gefaseerd afgebouwd worden, zodat er na 1 april 2022 geen stortactiviteiten meer plaatsvinden. Dit valt binnen de 10-jaarstermijn van dit bestemmingsplan." De woordvoerder van Afvalzorg meldt aan NH Nieuws: “Er is er sprake van een tijdelijke situatie. Door de groeiende economie is er meer afval waarvoor in de verbrandingsoven tijdelijk geen plaats is. Met ontheffing kan dit afval alsnog gestort worden.” Wordt het extra gestorte afval op een later tijdstip alsnog verbrand? Of is de stortplaats Nauerna eerder 'vol' en kan derhalve ook eerder begonnen worden met de afbouw van de stortactiviteiten?
  • Wat vindt u van onderstaand citaat uit het FD van 1 september waarin Afvalzorg onder andere een oproep doet aan gemeenten, dus ook Zaanstad? Bent u bereid hierover contact op te nemen met Afvalzorg?

Afvalzorg ziet voornamelijk een scherpere rol voor de Vereniging Afvalbedrijven (VA), de provincies en gemeenten. Afvalzorg is net als de afvalovens lid van de VA. Krom: 'Wij zeggen als VA tegen de regionale omgevingsdiensten: als je een ontheffing wilt afgeven, bel ons eerst even. Check bij ons of alle afvalovens echt vol zijn.'

  • Aan de inwoners van Zaanstad wordt een behoorlijke inspanning gevraagd als het gaat om het scheiden en beperken van afval. Bent u met ons van mening dat het mede daarom onbegrijpelijk is dat er steeds meer afval wordt gestort? Is het leggen van grote nadruk op afvalscheiding nog wel gerechtvaardigd?

Meer lezen?

U bent hier