h

De columnisten: "Oude denkbeelden in een nieuw jasje?"

10 oktober 2018

De columnisten: "Oude denkbeelden in een nieuw jasje?"

Kunnen we afglijden naar een situatie die we eerder hebben gezien in de geschiedenis? Fascisme is in strikte zin een Italiaanse ‘uitvinding’, maar men voegt het samen met het Duitse nationaalsocialisme, dat meer racistische elementen heeft. We spreken over een antidemocratisch autoritair nationalisme waarbij je kunt denken aan een centrale macht in de vorm van een dictator, met daarachter een groep gelijkgestemden. Deze staan tegenover de massa die met alle middelen die ter beschikking staan tot een eenheid moeten worden gesmeed. Hoewel het een uitdrukking is uit de vorige eeuw, hebben vergelijkbare uitwassen zich eerder afgespeeld. Iemand die zich intensief met geschiedenis heeft bezig gehouden vertelt:

‘Minder bekend is dat de Nederlanders tijdens de VOC-periode bezighielden met volkenmoord en gedwongen verhuizingen. Kaapvaart in feite het roven van alles wat los en vast zat was heel normaal. Het ging om de winst, waarbij slavenhandel een groot deel van de opbrengst vertegenwoordigde. In het boek Roofstaat van Ewalt van Vught wordt e.e.a. nog eens bevestigd. ‘De kapiteins plunderden met toestemming en onder toezicht van de Staten-Generaal en de prins. In de negentiende eeuw werd Nederland een koninkrijk en de koning werd de eigenaar, later beheerder van de koloniën. Vanaf die tijd is ook de overzeese geschiedenis door academische en journalistieke lakeien van het hof en de kerken ingrijpend herschreven en gekuist’. Net als de verhalen over de behandeling van slachtoffers in de tweede wereldoorlog heb je een sterke maag nodig om dit tot je te nemen.

 
Voor mensen in een discussiegroep is dit geen gemakkelijk onderwerp als je het projecteert op de huidige tijd. We zien politici zoals Baudet die het aloude vijandsbeeld trachten te creëren, gericht op migratie. Landen zoals Hongarije vinden eenvoudig dat de liberale democratie is achterhaald. Madeleine Albright schetst in het boek Fascism naast een soms hilarische zelfverheerlijking van Mussolini, ook hoe in de huidige tijd er een langzame verschuiving plaatsvindt.  Het gaat bijna aan de massa voorbij: ‘Als je bij een kip af en toe een veertje plukt merkt hij of liever zij het niet’. Uit gesprekken blijkt dat we hier het gevoel hebben steeds meer indirect vanuit het bedrijfsleven te worden geregeerd. Denk aan de maatregelen die tegen de wil van de bevolking toch worden getroffen. Men maakt zich zorgen over de wijze waarop mensen worden beïnvloed. ‘De massa, die kritisch denken is ontnomen door manipulatie en vervlakking zou een prooi kunnen worden van demagogen die de systemen beheersen’.

 
In de nieuwe ideologie zie je dat hebzucht verbonden is met technologie. Een machtige groep inclusief de overheid kent je straks beter dan dat je jezelf kent. Hierin schuilt een gevaar dat al zichtbaar wordt. Onder het motto veiligheid zal het steeds gemakkelijker worden menselijke hindernissen weg te poetsen.  Sprekend voorbeeld is China, waar ca. 1 miljoen mensen in ‘opvoedingskampen’ verblijven. Men wil volgens The Guardian alleen model Chinezen, zodat de natie versterkt wordt. Wat als andere landen dit uit economische motieven gaan overnemen? Hoe gaan we dit nieuwe jasje noemen?   

Wim Verhoeven - https://koffiekring.blogspot.com/

U bent hier