h

Roland van Braam: De straat 'Hobo'

12 oktober 2018

Roland van Braam: De straat 'Hobo'

Gemeente Zaanstad is een regenboog gemeente. Daarom vindt de SP het jammer dat Hobostraat geassocieerd wordt met homo straat en om die redenen is gewijzigd.Indieners van de motie hebben een brief ontvangen van bewoners waarin de gang van zaken niet netjes is afgehandeld door de gemeente en de raad niet volledig is geïnformeerd over de gronden van de straatnaam wijziging.

Want in 2015 wist de Zaanse gemeentelijke projectorganisatie al om de naam te wijzigen van Hobo in Piccolo. Het homo argument werd door bezoekers van de openbare bijeenkomsten van de gemeentelijke projectgroep openlijk benoemd.In 2016 is er een advies en concept raadsbesluit aan B&W voorgelegd, om de naam Piccolo te handhaven. Maar het bekende “homo ”argument is buiten de besluitvorming gehouden.

In 2015 kon men al weten dat 'homo' een maatschappelijk en politiek ongewenst argument was om de naam te wijzigen. Enkele maanden daarvoor heeft Zaanstad zich luid en duidelijk uitgeroepen tot regenbooggemeente en toch wordt het advies gegeven de naam Hobo te wijzigen. De raad is hier niet over de redenen geïnformeerd, als wij als raad hierover waren geïnformeerd dan hadden wij hier zeker niet mee ingestemd, met de naamswijziging.

De SP hoort graag een reactie van de portefeuille houder hierop. De motie is een door ruime meerderheid van de raad aangenomen.

Roland van Braam - SP Zaanstad fractielid

U bent hier