h

Stompzinnige bezuiniging op De Sluis

14 november 2018

Stompzinnige bezuiniging op De Sluis

Foto: SP

Vorige week woensdag werden vrijwilligers en coördinatoren onaangenaam verrast door een mededeling van de wethouder. Het college had namelijk besloten de coördinatie over te dragen aan Vluchtelingenwerk, hierop hebben vrijwilligers aangegeven niet meer door te gaan.

Door: Roland van Braam - SP Zaanstad raadslid

Wat doet de Sluis? De Sluis heeft dertig vaste taalvrijwilligers en nog vele ander vrijwilligers die zich bezig houden met andere activiteiten. De Sluis helpt o.a. nieuwkomers met gebruik te maken van de faciliteiten, integreren en taallessen. Dit doen de vrijwilligers en coördinatoren al drie jaar met hart en ziel!

Motie

De SP was ontstemd over de wijze waarop dit college dit besluit heeft genomen. Ondoordacht en totaal onverwachts!

De SP, GroenLinks, PVDD, DENK, DZ hebben een motie op gesteld om de Sluis te behouden in zijn huidige vorm. https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/7018616/1/Motie%2057%20Behoud%20De%20Sluis

Helaas, is onze motie niet aangenomen. Maar door de SP en andere indieners van de motie, heeft de Sluis in het nieuwe jaar nog drie maanden uitstel gekregen, met vrijwilligers en coördinatoren. Zo, krijgen ze de kans en ruimte om naar een passende oplossing te zoeken.

Bijdrage “de Sluis”

Met verbazing heeft de SP kennis genomen over het voornemen van het college om de Sluis en zijn vele vrijwilligers weg te bezuinigen.

Out of the blue, is dit gedropt bij de coördinatoren en hun vrijwilligers. En werd dit vorige week woensdag in een gesprek van een klein uurtje medegedeeld.

Het is een financiële keuze, want het college is zich bewust van de toegevoegde meerwaarde van de SLUIS. Ook de college partijen zijn zich bewust van de toegevoegde waarde van de Sluis. In het coalitieakkoord worden ze zelfs complimenteus benoemd als mooi voorbeeld van ondersteuning van nieuwkomers.

Daarom is het een stompzinnige kleine bezuiniging, kort door de bocht en ondoordacht. Je bezuinigt niet alleen op een kostenpost, je bezuinigdt een heel netwerk met mensen weg wat niet in geld is uit te drukken. Afbreken is makkelijk, maar wat hier is opgebouwd vervang je niet zomaar.

In de overwegingen van de motie staat duidelijk omschreven waarom de Sluis behouden moet blijven, dat ga ik niet herhalen omwille van de tijd.

De SP hoopt dat de raad een wijs besluit neemt en deze motie steunt.

De media over de Sluis

https://www.deorkaan.nl/sluiting-de-sluis-even-uitgesteld-filmpje/

https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/23734/sluis-2019-nog-drie-maanden-op-oude-voet/

U bent hier