h

SP-raadslid Van Braam: ‘Vrijheid is selectief voor PVV’

17 januari 2019

SP-raadslid Van Braam: ‘Vrijheid is selectief voor PVV’

PVV Zaanstad fractievoorzitter Peter van Haasen diende vanavond mede namens DZ en POV een motie vreemd in bij de Zaanse raad onder de noemer ‘neutrale dienstverlening’, want deze partijen storen zich in het stadhuis aan zichtbare politieke, filosofische en religieuze opvattingen van ambtenaren, van bijvoorbeeld de afdeling burgerzaken. SP’er Roland van Braam wees de PVV’er fijntjes er op dat zijn ‘Partij voor de Vrijheid’ de zichtbare individuele keuzevrijheid dus wil beperken.

Roland van Braam: “Zou het niet eerlijker zijn om te zeggen dat de indieners van deze motie er van uitgaan dat iemand met bijvoorbeeld een hoofddoekje niet neutraal is? In hoeverre zit een hoofddoekje de handelingen van de betrokkene aan een balie nu in de weg?
Hoeveel voorbeelden kent u van burgers die daarover geklaagd hebben, bijvoorbeeld bij de ombudsman/vrouw, en hoeveel klachten heeft hij/zij gegrond verklaard? Uit hoeveel zaken die aan de ombudsman zijn voorgelegd, blijkt uw stelling juist te zijn dat de neutraliteit van de overheid in het geding komt alleen door het dragen van bijvoorbeeld de hoofddoek of het uiten van persoonlijke geloofsovertuigingen?
Oh, ja ik vroeg mij af of ambtenaren ook baarden moeten af gaan scheren als de motie wordt aangenomen en moet er dan op gehandhaafd worden? Ik hoop dat de heer Van Haasen wel weet waar de afkorting PVV voor staat? Partij voor de Vrijheid toch? Vrijheid, en u wilt de individuele keuzevrijheid door een overheid beperken. Vrijheid, is selectief voor de PVV, blijkt wel weer. Leven en laten leven, is een belangrijke voorwaarde om te kunnen samenleven.”

U bent hier