h

Brief aan burgemeester Hamming over ontruiming

22 februari 2019

Brief aan burgemeester Hamming over ontruiming

Foto: © Pixabay

Raadsleden Roland van Braam (SP) en Hildr Vogelsang (GroenLinks) zijn op zijn zachtst gezegd verbaasd over de ontruiming van een woning aan de Jonge Arnoldusstraat in Zaandam. Zij hebben dit bericht gelezen in het Dagblad Zaanstreek waarin duidelijk staat dat de bewoonster met haar hulpbehoevende dochter op straat staat. Het beleid van 'law-and-order' hebben de SP en GroenLinks al eerder aan de orde gesteld, deze keer met een brief naar de burgemeester Hamming.

Geachte heer Hamming, beste Jan,

Vanochtend lazen wij met verbazing in het Noord-Hollands dagblad het artikel 'Zaanse moeder en hulpbehoevende dochter moeten hennepwoning uit'.

In het artikel valt te lezen dat de moeder in de rechtbank Haarlem te horen heeft gekregen dat haar woning zal worden ontruimd. Haar psychisch zwakke dochter zal eerst bij familie worden ondergebracht en daarna mogelijk bij het Leger des Heils. De moeder maakt zich zorgen om haar dochter, en wij ook.

Op 7 februari jl werd in een artikel in dezelfde krant ('Zaanstad stelt ontruiming hennepwoning uit; eerst crisisopvang regelen') gesteld dat bij de zitting werd aangegeven dat de gemeente de situatie nog eens nader bekeken had, en bleek dat het ernstiger was dan ze dachten. En dat er zou worden gezocht naar een crisisopvangplek en een behandelplan.

Het lijkt nu dat de vrouw, haar dochter en haar huisdieren aan hun lot worden overgelaten ("die kunnen desnoods naar de kinderboerderij").

We zijn geschrokken van deze krantenberichten. We hebben namens de fracties van GroenLinks en SP meerdere keren onze zorgen geuit over de jacht op wietkwekerijen en wat dit doet met de mensen die het betreft. Problemen bestrijden door grotere problemen te creëeren is een verkeerde route. Er is ons steeds verzekerd dat altijd uitgebreid wordt gekeken naar de mens erachter en dat we vooral ook uitgebreide nazorg leveren. De gang van zaken zoals beschreven in het krantenartikel komt op ons hardvochtig over.

We vragen u dringend ons op korte termijn te informeren over de gang van zaken. Wij horen graag:

- wanneer de hennepkwekerij aan het licht kwam;

- wanneer werd besloten de woning te ontruimen;

- in hoeverre op dat moment naar de situatie van de vrouw en haar dochter is gekeken;

- wat voor oplossingen op dat moment werden geboden aan de vrouw en haar dochter;

- welke nieuwe feiten aan het licht kwamen bij de zitting op de rechtbank twee weken geleden, waardoor de gemeente besloot nogmaals de situatie te bekijken;

- welke nieuwe oplossingen daarna zijn bedacht en in hoeverre de vrouw en haar dochter daarbij zijn betrokken;

- hoeveel huisdieren in het spel zijn, en wat voor opvangmogelijkheden daarvoor zijn onderzocht;

- hoe oud is de dochter, en klopt het dat de opvang voor de dochter bij het Leger des Heils alleen nachtopvang zou betreffen;

- waarom is het nodig dat de woning wordt ontruimd, en zijn er tekenen dat deze woning bekend was in het criminele circuit;

- in hoeverre blijft de gemeente nazorg verlenen aan de vrouw en haar dochter.

We horen graag van u. Wij maken ons zorgen over de betrokken inwoners en krijgen graag uw garantie dat de gemeente alles heeft gedaan en blijft doen om hen bij te staan.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van GroenLinks, Hildr Vogelesang

Namens de fractie van de SP, Roland Braam

U bent hier