h

College: maak jullie eens druk om gewone mensen en hun wensen en dromen!

3 juni 2019

College: maak jullie eens druk om gewone mensen en hun wensen en dromen!

Socialisten vertrekken altijd vanuit de reële noden, wensen en behoeften van mensen in het hier en nu. En iedereen die tot pak hem beet twee keer modaal verdient, zo’n 80 procent van de bevolking, heeft vergelijkbare zorgen en dromen.

Algemene beschouwingen door SP-raadslid Patrick Zoomermeijer op de voorjaarsnota in de Zaanse raadsvergadering van 3 juni 2019

Zorgen over onbereikbare starterswoningen, lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen, schimmel, tocht en vocht in huis in veel corporatiewoningen, funderingsproblemen, belachelijk hoge huurprijzen voor wie in de vrije sector moet huren. En de droom van een goede en betaalbare woning, een levensbehoefte. Daarom maakt de SP zich met andere linkse partijen in de raad hard voor betaalbare woningen en op straat voert de SP actie voor kwalitatief goede woningen. De SP zal hier voorstellen voor doen, te beginnen met meer sociale woningbouw in nieuwbouwprojecten.

Een andere zorg is onze gezondheid en het milieu. Aan de aan de door de Haagse politiek de chaos van de markt overgelaten zorg kunnen we hier niet veel doen. Maar de SP spreekt wel haar zorg uit dat de jeugdzorg onder druk staat en de voorgestelde plannen om de tekorten terug te dringen niet voldoende zullen zijn. Waar we in zaanstad wél invloed hebben is op een andere levensbehoefte en voorwaarde voor een gezond leven, namelijk het milieu. Daarom dient de SP samen met GroenLinks en de Partij van de Dieren een amendement in voor het planten van meer bomen. En met dezelfde partijen dienen we een amendement in om, in lijn met het voorstel van het college om de aanleg van de onzalige A8-A9 uit te stellen, geld voor deze weg die er voorlopig toch niet komt te investeren in minder geluidsoverlast en een betere luchtkwaliteit rond de A8 in Zaandam, zoals bij de Coenbrug. Dit alles past in een droom voor een beter milieu, om te leven!

Overigens: als we de streefcijfers van het college moeten geloven mag het gevoel van veiligheid, of eigenlijk gevoel onveiligheid, min of meer gelijk blijven en de criminaliteitscijfers zelfs stijgen. Niet echt Iets waar inwoners van dromen, lijkt ons.

Veel mensen hebben ook zorgen omdat ze ondanks dat de crisis voorbij is, ze ongewild langs de kant blijven staan. Want ook inkomen en waardigheid zijn een levensbehoefte. Vooral veel oudere werknemers die hun baan en vroegpensioen verloren dromen van zekerheid van inkomen. Daarom heeft de SP een amendement ingediend voor een werkgelegenheidsproject voor 55-plussers, maar dan nu eens goed.

Zaken waar mensen in Zaanstad niet op zitten te wachten, kunnen we volgens ons worden geschrapt, en daarvoor zal de SP voorstellen doen. Zo heeft niemand bij het opstellen van de nieuwe Cultuurvisie voor een nieuw Zaans Museum gepleit, maar toch wenst het college dat zonder goede onderbouwing al op te nemen in deze Voorjaarsnota. Onze inwoners vragen daar niet om. Die vragen om cultuur in alle wijken en dorpen, bereikbaar en betaalbaar, met een scherp randje en kansen voor nieuw talent. Van scherpe randjes en talent is er genoeg in de Zaanstreek!

Met wat wij afwijzen, maar vooral met waar wij voor zijn laten we in woord en daad zien waar de SP voor staat: een menswaardig bestaan voor iedereen, ongeacht afkomst, een gezonde groene leefomgeving en een bruisende stad.

We hopen dat het college onze waarden van gelijkwaardigheid, menselijke waardigheid en solidariteit deelt en dat collegepartijen hun groene en sociale hart laten spreken en onze voorstellen steunen. Geen wij-zij, geen coalitie tegen oppositie, maar doen wat juist is en goed voor onze huidige inwoners.

U bent hier