h

Uit de fractie: Dan ga je je toch afvragen

13 juni 2019

Uit de fractie: Dan ga je je toch afvragen

Foto: © Willem Croese

Op 4 juni 2019 kwam het RIVM met een rapport over de grafietregens die door Tata Steel/Harsco opvallend vaak de lucht worden ingeslingerd. De huizen, de straten en de speelplaatsen van het dorp Wijk aan Zee worden vaak bedolven onder een glinsterende zwarte stof. De zwarte stof is ongezond, zeer schadelijk voor jonge kinderen. De stofexplosies van Tata Steel/Harsco bevatten zware metalen, zoals lood, mangaan en vanadium.

door: Anna de Groot - Steunfractielid SP Zaanstad

Het RIVM schrijft dat ‘langdurige (lage) blootstelling aan lood leidt tot neurologische ontwikkelingsstoornissen’. ‘Voor deze effecten zijn kinderen het gevoeligst omdat hun hersenen en zenuwstelsel nog in ontwikkeling zijn.’ Kinderen zijn volgens het RIVM ‘de hoogst blootgestelde groep’, daarom richtte het onderzoek zich niet op volwassenen.

Assendelft ligt hemelsbreed slechts 10 kilometer verwijderd van Wijk aan Zee. En de windrichting is meestal west. Dan vraag je je af: "Hoeveel ongezonde stof komt er op de huizen, de straten en de speelplaatsen van Assendelft en andere dorpen en wijken in Zaanstad terecht? En als er stof op Zaanstad neerdaalt, hoe slecht is dat dan voor de gezondheid van de Zaanse kindertjes?

Bij een andere fabriek van Tata Steel worden volgens de inspectie zelfs de Europese normen voor de uitstoot van stikstofoxiden overschreden. Tata Steel geldt in Nederland als de grootste industriële uitstoter van stikstofoxide. Volgens de Gezondheidsraad in Nederland leidt de uitstoot van NOx tot het voortijdig overlijden van 2.600 mensen per jaar. Anna de Groot, steunfractielid voor de SP in Zaanstad, kan zich haast niet voorstellen dat er geen stikstofdioxide, afkomstig van Tata Steel, richting Zaanstad waait. Slecht voor de mens, slecht voor de natuurgebieden.

Nog zo'n detail. Tata Steel is de allergrootste CO2-producent van het land. Tata Steel produceert jaarlijks zo’n 12,5 miljoen ton CO2. En de uitstoot van CO2 zorgt weer voor opwarming van de aarde.

B en W van Zaanstad komen op 4 of 9 juli met een Gezondheidsvisie. De gemeenteraad mag daar dan over praten en besluiten. De SP Zaanstad is benieuwd of de mogelijke gezondheidsrisico's van Tata Steel ook in deze Gezondheidsvisie worden opgenomen.

Zie ook:

https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/34748/bereiken-grafietregens-van-tata-steel-ook-de-zaanstreek/

U bent hier