h

Gezondheidsvisie: de Zaankanter wordt besproken, de ongezonde Zaanse omgeving nauwelijks

11 september 2019

Gezondheidsvisie: de Zaankanter wordt besproken, de ongezonde Zaanse omgeving nauwelijks

Op 5 september werd in het Zaanstad Beraad de gezondheidsvisie besproken, op 19 september zal de Zaanse gezondheidsvisie in de gemeenteraad aan de orde komen. Toevallig kwam onlangs RTL Nieuws met een droevig bericht. De Randstad behoort bij de vuilste gebieden in Europa, wonen in Amsterdam wordt om gezondheidsredenen niet aangeraden. Een blik op de interactieve kaart leerde de SP dat het ook in Zaanstad slecht gesteld is met de luchtkwaliteit, in een aantal wijken zelfs bijzonder slecht. Reden voor de SP om te pleiten om ook de externe factoren die de gezondheid van mensen nadelig beïnvloeden aan de Zaanse gezondheidsvisie toe te voegen. Immers, gezondheid komt niet alleen van binnenuit!

Anna de Groot, tijdens het Zaanstad Beraad nog niet op de hoogte van het onderzoek van RTL Nieuws, maar wel van mening dat de gezondheidsvisie beter moet, verwoordde het als volgt: 

"Natuurlijk moet gezondheid ook individueel benaderd worden. Mensen kunnen zelf iets doen om gezond oud te worden en mensen kunnen hun kinderen inspireren tot een gezonder leven. Waar mensen niet zelf het initiatief nemen om gezond te leven, kunnen ze een handje geholpen worden, waarbij het nog maar de vraag is of mensen dit 'helpen' niet als bemoeienis in de persoonlijke levenssfeer ervaren. Daar moeten we mee uitkijken, want dan heeft de helpende hand van de gemeente een averechts effect. 

De verleiding om ongezonde keuzes te maken is heel groot. Te veel eten, roken, gokken (we gaan heus de spelautomaten niet opdoeken), alcohol, drugs, gamen, het zijn allemaal keuzes die ons door de samenleving en het kapitalisme worden aangeboden, of wellicht wel opgedrongen. De verleiding om van alles te veel te nemen is oneindig groot. De gezondheidsvisie gaat dáár op in.

En hoe zit het met de doelen van deze gezondheidsvisie? We willen van alles terugdringen, maar hoeveel willen we het terugdringen? En wordt er beleid gemaakt over hoe we - als we bepaald hebben hoe we het individu tot betere gezondheid hebben bewogen - tot mogelijk meetbare resultaten komen? 

De SP vindt het ontzettend jammer dat zaken als luchtkwaliteit, bodemkwaliteit, wonen in slechte wijken en schimmelwoningen en te weinig groen om ons heen te weinig meegenomen worden. Dit zijn de externe factoren die van invloed zijn op onze gezondheid. En daar gaat de gezondheidsvisie bijna niet over. Terwijl de helft van onze ziekten en ons onbehagen afkomstig zijn van juist die externe factoren. Wij willen die externe factoren graag volledig meegenomen zien in een gezondheidsvisie."

B&W zijn van mening dat men goed bezig is door in de Zaanse gezondheidsvisie zijdelings te verwijzen naar andere beleidsterreinen. B&W stelt dat ze zich ook tot sec de wettelijke taak zou kunnen beperken, maar dat er meer nodig is om tot echt effect te komen Vanuit de Wet Publieke Gezondheid is er een verplichting om gezondheidsbeleid te maken, aansluitend op het rijksbeleid. Om hieraan te voldoen zou een smalle gezondheidsnota, gericht op enkele thema’s (zoals roken, overgewicht en schadelijk alcoholgebruik) met relevante interventies, voldoende zijn. Daar is de SP het niet mee eens en vindt dat - zeker nu duidelijk is gebleken dat we in Zaanstad in een ongezonde tot zeer ongezonde omgeving leven - de omgevingsfactoren uitgebreid moeten worden benoemd en oplossingen, ook in het kader van de gezondheid van de mens, al bij de gezondheidsvisie moeten worden aangedragen.

Daar komen we in de gemeenteraadsvergadering van 19 september op terug.

Meer lezen?

U bent hier