h

PAS op! Twiske!

14 september 2019

PAS op! Twiske!

In 2011 mocht Welcome to the Future al een meerdaags festival in Het Twiske zijn. Dat antwoordde B&W van Zaanstad op schriftelijke vragen van Anna de Groot. In juli 2018 werd het serieus, festivalorganisatie ID&T meldde aan het Algemeen Bestuur van recreatieschap Twiske/Waterland dat Welcome to the Future nu toch echt een meerdaags festival zou moeten worden. En omdat er iets aan te verdienen viel, vond het Algemeen Bestuur een meerdaags festival, mét camping, ook gewenst.

Foto: Anna de Groot / www.zaanstreek.sp.nl

Door Anna de Groot, steunfractielid

Het besluit werd aanvankelijk niet speciaal gemeld aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland en de gemeenteraadsleden van Zaanstad. Reden hiervoor was, dat het festival plaatsvindt in het Twiske, dat op grondgebied van de gemeenten Landsmeer en Oostzaan ligt. Deze gemeenten regelen ook de benodigde vergunningen en tijdelijke verkeersmaatregelen. 

De SP in de regio Noord-Holland Zuid werd met de festivalwensen geconfronteerd toen omwonenden van  Het Twiske protesteerden tegen een camping bij Twiske-Haven. Op dat moment werd het voor de SP duidelijk dat er ook een stevige uitbreiding van Welcome to the Future aan zat te komen. En dat was dan weer de reden dat een aantal SP- afdelingen, samen met de SP- fractie in Provinciale Staten een enquête begon. We bevroegen bezoekers van Het Twiske en mensen die boodschappen aan het doen waren bij de Dirk in Oostzaan. En we deden een online-enquête die nog steeds ingevuld kan worden. De SP Zaanstreek gaat nog een keer de mensen bij winkelcentrum Gibraltar in Zaandam bevragen. Tot dusver vinden de bewoners rondom Natura 2000- gebied Het Twiske de beide festivals, waar soms in totaal meer dan 40.000 festivalgangers op afkomen, een zeer grote ergernis. 

Moeten festivals in Het Twiske? Het Algemeen Bestuur vindt van wel, want aan festivals valt veel te verdienen. De mening van de omwonenden en natuurbeschermingsorganisaties is een heel andere. Zij vinden dat de festivals een bedreiging zijn voor de natuur in het bijzondere en beschermde natuurgebied. De provincie Noord-Holland en de gemeenten zouden meer moeten betalen aan het onderhoud en de instandhouding van dit bijzondere natuurgebied, zodat festivals niet meer nodig zijn,

Gelukkig gloort er weer een sprankje hoop aan de horizon. Dat sprankje hoop is afkomstig van de Raad van State, die in mei 2019 het Nederlandse Programma Aanpak Stikstof (PAS) naar de prullenbak verwees. Daarom mag een festival in een beschermd natuurgebied op Terschelling niet doorgaan. Ook Het Twiske is voor een groot deel beschermd natuurgebied. Het wachten is op de eerste natuurbeschermingsorganisatie of de eerste omwonende die naar de rechter stapt.

Inwoner Jan Schouten van Oostzaan kaartte alvast bij de bezwarencommissie van de gemeente Landsmeer aan dat er fouten zijn gemaakt bij de afgifte van de vergunning voor het dancefeest in recreatiegebied Het Twiske. Volgens hem is geen rekening gehouden met het stikstofbesluit van de Raad van State, waardoor het festival op Terschelling geen doorgang mag vinden. De gemeente Landsmeer  gaat nu onderzoeken of het festival Welcome to the Future op 20 juli dit jaar wel voldeed aan de stikstofnormen. Dit is een eerste stap. Als Jan Schouten door de gemeente Landsmeer niet in het gelijk wordt gesteld, kan hij gaan procederen bij de bestuursrechter en vervolgens bij de Raad van State. 

Ook is het dringend noodzakelijk dat er in het Algemeen Bestuur van het recreatieschap niet alleen wethouders, maar ook gemeenteraads- en statenleden vertegenwoordigd zijn. De regering bereidt een wetswijziging voor die dit mogelijk maakt. 

U bent hier