h

Artikel 51 vragen Zorgcomplex Evean Westerwatering

29 april 2020

Artikel 51 vragen Zorgcomplex Evean Westerwatering

Foto: © SP

SP raadslid Evert Hartog heeft artikel 51 vragen gesteld over Evean Westerwatering naar aanleiding van het interview: 'Leegstand en geen zeggenschap'. Het complex van Evean Westerwatering is gevestigd aan het Elsbroekplantsoen en heeft 69 éénkamerappartementen, zes tweekamerappartementen, een restaurant en een koffieruimte. Momenteel staan tussen de twintig en 25 appartementen al geruime tijd leeg. De bewoners zijn verplicht het basispakket ‘catering’ erbij te nemen oftewel vier keer per week warm eten en dagelijks koffie voor het maandelijkse bedrag van 225 euro. De kamers beschikken over een volledige keuken.

De SP heeft Evean op 6 februari en op 9 maart benaderd om opheldering te vragen over het verplichte pakket en de leegstaande kamers. Evean antwoordde op 7 februari dat zonder de verplichting de catering niet geboden kon worden voor een kostendekkende prijs en
“Wij zijn op de hoogte van de tijdelijke leegstand en gaan ook aanpassingen in het aanbod realiseren om de aantrekkelijkheid en de betaalbaarheid te verhogen. Verbeteringen hierin zullen naar onze overtuiging leiden tot een betere bezetting van dit gebouw.”

Foto: © Willem Croese
Op 22 maart antwoordde Evean: “kan ik u vooralsnog geen nadere informatie verstrekken over een gedetailleerde en van een planning voorziene aanpak. Elke eventuele aanpak of ingreep in het aanbod ter plaatse zal echt eerst bij Evean in besluitvorming komen en met de bewoners besproken worden voor wij iets veranderen.”

Evean zou in gesprek zijn met andere betrokkenen zoals de Gemeente Zaanstad.
Vragen:
    1. Is het college er mee bekend dat in dit complex al meerdere maanden tot een half jaar meer dan 20 kamers leeg staan?
    2. Vindt het college het acceptabel dat er zoveel woningen voor inmiddels een half jaar leegstaan terwijl er een grote vraag is naar zorgwoningen?
    3. Is de Gemeente Zaanstad betrokken bij plannen voor een verandering van het aanbod en zo ja, hoe ziet die verandering eruit?
    4. Het verplicht aanbieden van maaltijden bij de kamerverhuur is een vorm van koppelverkoop. Koppelverkoop is onder bepaalde voorwaarden toegestaan. (https://mededinging.nl/vraag-antwoord/wanneer-is-koppelverkoop-toegestaan/) Vindt het college dat in deze omstandigheden de koppelverkoop toegestaan kan worden?
    5. Door de koppelverkoop, de hoge huurprijs voor deze kleine kamers en de hoge servicekosten is de totale prijs van deze woningen 950 euro per maand. Dat is voor veel bewoners meer dan de helft van het inkomen. De hoge prijs en de dwingende regeltjes kan het voor belangstellenden onaantrekkelijk maken voor een dergelijke woning te kiezen. Is dit beleid van Evean in lijn met de doelstellingen van het college?

U bent hier