h

Amendement: Buurthuizen, verenigingen en Voedselbank

25 mei 2020

Amendement: Buurthuizen, verenigingen en Voedselbank

Foto: © SP

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 28 mei 2020, besprekend de jaarstukken 2019

    • Besluit beslispunt 7. van het raadsvoorstel te schrappen
    • Besluit een nieuw beslispunt 7. als volgt te formuleren en toe te voegen:
    • Vast te stellen het resterende positieve resultaat ad € 0,6 mln. te doteren aan de volgende doelen:
     ▪ een (nood)fonds van € 0,5 mln in te richten om - conform de brandbrief van de SP van 11 mei 2020 - buurthuizen en verenigingen te ondersteunen
     ▪ aan de Voedselbank Zaanstreek een bedrag van € 0,1 mln te geven zodat de Voedselbank voldoende gezonde houdbare producten voor de voedselverstrekking kan aanschaffen
Toelichting:
De stand van het investeringsfonds is op 1 januari 2020 € 42.232.229,-. De toevoeging zal in 2020 € 5.359.842,- zijn.
Bij buurthuizen en verenigingen heerst echter een noodtoestand. Zij konden lang niet open of kunnen nog steeds niet open en hebben daardoor lange tijd geen inkomsten gehad. Een noodfonds inrichten om de buurthuizen en verenigingen te ondersteunen is daarom van groot belang. Anders gaat deze sociale infrastructuur kapot.
De Voedselbank Zaanstreek balanceert op 't randje, getuige het artikel in Dagblad Zaanstreek van 19 mei 2020. Al lange tijd heeft de Voedselbank geen winkelacties in supermarkten meer kunnen houden en werd de aanvoer van restproducten eerst door de hamsterwoede en later door het contractrisico gehinderd. In de nabije toekomst is door de coronacrisis een grote toename van klanten te verwachten.
Wij stellen daarom voor om het positieve rekeningresultaat van € 0,6 mln. ditmaal niet op te sparen in het investeringsfonds, maar dit te investeren in buurthuizen, verenigingen en voedsel voor de Zaankanters die geen geld hebben om zelf eten te kopen.  

Namens de fractie van de SP,
Patrick Zoomermeijer

Zie ook: https://zaanstreek.sp.nl/nieuws/2020/05/sp-voor-noodfonds-buurthuizen-verenigingen-en-culturele-instellingen

U bent hier