h

Renovatie Pijpkruidstraat Krommenie

6 oktober 2020

Renovatie Pijpkruidstraat Krommenie

Parteon en andere Zaanse corporaties hebben met het college afgesproken om huurwoningen duurzamer te maken. Een van de voorbeelden om dat uit te voeren is de Pijpkruidstraat in Krommenie. 

Door Evert hartog, raadslid

Dat is een flatcomplex uit de jaren 70 met 54 woningen. Er is weinig aan onderhoud gedaan dus het is voor iedereen duidelijk dat er iets gebeuren moet. 

Het was dus te verwachten dat Parteon met een plan kwam om de woningen te isoleren. Dat plan is er nu en dat is de afgelopen maanden aan de bewoners voorgelegd. Het plan zouvanaf dit najaar moeten worden uitgevoerd. Het plan behelst dat de muren en het dak geïsoleerd worden en er komen nieuwe ramen. De bergingen en garages moeten worden ontruimt want ook die worden geïsoleerd. Om het plan uit te kunnen voeren moet via een draagvlakmeting worden aangetoond dat minimaal 70 % van de bewoners akkoord gaat. 

Het werk wordt uitgevoerd door een bedrijf met de naam Biltz. Parteon heeft deze aannemer opdracht gegeven naast de renovatie ook de draagvlakmeting uit te voeren. Biltz heeft grote moeite gedaan om minimaal 70 % van de bewoners aan hun kant te krijgen. Volgens Biltz en Parteon is dat uiteindelijk gelukt. 

Draagvlakmetining

In de Pijpkruidstraat is in juli een draagvlakmeting gedaan voor isolatiewerkzaamheden. De uitslag van de draagvlakmeting is als volgt:

aantal verhuurde woningen

54

 

aantal ja

38

70,4%

aantal nee

12

 

aantal niet-stemmers

4

 

Klinkt goed. Maar de werkelijkheid is weerbarstiger. De bewonerscommissie heeft zelf ook een draagvlakmeting uitgevoerd en daaruit bleek dat lang niet 70 % van de bewoners achter het plan staan. Sommige beweerden zelfs helemaal niet te hebben gestemd, terwijl ze wel waren meegeteld bij de voorstemmers, waardoor onzeker is dat de 70 % zou worden gehaald. Nader onderzoek wees uit dat er grote druk was uitgeoefend op een aantal huurders en dat ze achteraf spijt hadden van hun voorstem of zich niet meer goed konden herinneren dat ze hadden gestemd. 

Er is ook een reden voor de aarzelingen: Na de renovatie gaan de huren met 15 euro per maand omhoog. Voor veel huurders een nekslag voor een penibele financiële situatie. Dat zou echter allemaal goed moeten komen doordat de stookkosten volgens berekeningen met gemiddeld datzelfde bedrag omlaag gaan. Helaas vergeet men dat je in water van gemiddeld tien centimeter diep toch kan verdrinken, want een gemiddelde zegt niets over de verdeling van de besparingen in de werkelijkheid. De minder draagkrachtige bewoners verbruiken al heel weinig energie om kosten te besparen en doen liever een extra trui aan dan dat de kachel hoger wordt gezet. Dat helpt straks niet meer om kosten te besparen want de huur blijft 15 euro hoger. 

Er is veel aan te merken op de procedure. Biltz, die er veel belang bij heeft dat het project doorgaat omdat ze eraan verdienen, voert zelf de draagvlakmeting uit. In onze ogen is dat belangenverstrengeling. Als dan ook nog blijkt dat controle op naam wegens privacy gevoeligheid niet mogelijk is en dat er onregelmatigheden zijn gesignaleerd, is het wantrouwen gewekt. Dat een belanghebbende aannemer zelf een draagvlakmeting mag doen vindt de SP absurd. Dat is belangenverstrengeling en lokt corrupt handelen uit. 

Samen met de bewonerscommissie gaat de SP dit verder uitzoeken.

Wordt vervolgd!

U bent hier