h

SP stelt vragen over brandgevaar Bunge Loders Crocklaan

21 november 2020

SP stelt vragen over brandgevaar Bunge Loders Crocklaan

Op vrijdagavond 20 november 2020 brak er een grote brand uit op het terrein van Bunge Loders Croklaan in Wormerveer. De brandweer was snel ter plaatse en had de brand snel onder controle. Uit voorzorg werd een groot gebied rondom het terrein afgezet vanwege mogelijk ontploffingsgevaar. De politie hield de mensen op afstand en leidde het verkeer om. Dankzij het snelle handelen van de hulpdiensten - waarvoor alle lof - was de situatie snel onder controle.

In Dagblad Zaanstreek werd gemeld dat de brand woedde in een opslagtank met vetzuur. Het vetzuur is vermoedelijk in aanraking gekomen met het isolatiemateriaal van de tank, waardoor vermoedelijk de brand is ontstaan.  

Er is altijd een risico op een grote brand. Dat geldt voor alle industrie, maar ook voor woonhuizen. In Wormerveer en elders in de Zaanstreek is de industrie vaak in woonwijken gevestigd. Dat is historisch gegroeid, de woonwijken zijn als het ware rondom de industriële bedrijven heen gebouwd.  Het is de vraag of dit een wenselijke situatie is. 

De SP heeft vragen over het brandgevaar van Bunge Loders Crocklaan, maar stelt zich ook graag op de hoogte van de situatie m.b.t. het milieu. 

Vragen SP

• Kunt u ons uitgebreid op de hoogte stellen van de oorzaak van de brand van 20 november 2020 bij  Bunge Loders Croklaan?
• Zijn de omwonenden van de fabriek en de klanten en medewerkers van de nabijgelegen bedrijven (zoals de Dekamarkt) op enigerlei wijze in gevaar geweest?
• Zijn er tengevolge van de brand stoffen neergedaald op de woonwijken in Wormerveer Zuid en Zaandijk? Zo ja, om welke stoffen gaat het en waar zijn deze neergekomen? 
• In 2018 werd er door de OD NHN een natuurwetvergunning afgegeven voor de bouw van een biomassacentrale op het terrein van Bunge Loders Crocklaan. In 2019 werd nog geen omgevingsvergunning voor de biomassacentrale afgegeven. Kunt u ons meedelen of de omgevingsvergunning inmiddels werd afgegeven?
• Is het naar uw mening  verstandig, gezien het gevaar voor omwonenden en voorbijgangers, om op het terrein van Bunge Loders Croklaan nóg een ketel, te weten een biomassacentrale, neer te zetten?
 

Namens de fractie van de SP,

Anna de Groot

U bent hier