h

Agenda-initiatief Gezondheid aan de Zaan

16 december 2020

Agenda-initiatief Gezondheid aan de Zaan

Er is veel industrie in de bebouwde kom van Zaanstad. Dat was vroeger al zo. Veel grote fabrieken staan langs de Zaan, waarvan een aantal in de dorpen Oud Koog en Oud Zaandijk. Die fabrieken komen soms ongunstig in het landelijke en plaatselijke nieuws. Olam Cocoa is daar een voorbeeld van. Meerdere malen was er in het nabije verleden sprake van cacaoregens, die neerdaalden op de omgeving. Nadat lozing van afvalwater op de Zaan niet meer was toegestaan, ging Olam het afvalwater op het riool lozen.

Foto: Willem Croese / SP Zaanstreek

Dit had tot gevolg dat de mensen die rond de fabriek wonen last hadden van een vreselijke stank. Nu blijkt dat Olam één van de industrieën is die heel veel ammoniak laat neerdalen op de Natura 2000- gebieden, de beschermde natuurgebieden, die rond  Zaanstad liggen. Dat is natuurlijk heel slecht voor de biodiversiteit in de natuurgebieden en andere groene gebieden rond Zaanstad.

De mensen die rond de fabriek(en) wonen hebben grote zorgen. Zij zijn bang dat de uitstoot van ammoniak en andere stoffen slecht is voor hun gezondheid. Zij zijn niet alleen door de fabriek bang om ziek te worden, maar ook door de snelweg A8 die door het dorp Oud Koog loopt. Veel mensen in Oud Koog en Oud Zaandijk hebben ons en via de media laten weten dat zij lijden aan hart- en vaatziekten en ziekten van de luchtwegen, zoals astma. Zij zijn bang dat de fabrieken in de omgeving en met name Olam ervoor zorgen dat zij gezondheidsklachten hebben. Ondertussen kreeg de gemeenteraad te horen dat hun klachten niet vaker voorkomen en niet ernstiger zijn dan van de andere inwoners van Zaanstad. 

Inderdaad is de industrie in de bebouwde kom van Zaanstad in de afgelopen jaren schonergeworden dan deze in de vorige eeuw was. Ondanks dat is het belangrijk om te gaan meten of en hoe erg de gezondheid van de inwoners van Zaanstad achteruit gaat door de uitstoot van fabrieken en van verkeer. De SP en DZ vinden dan ook dat er in Zaanstad beter gemeten moet worden, om te beginnen met de oude dorpen langs de Zaan, waar de bewoners dubbel en dwars te maken hebben met meer milieuvervuiling dan ergens anders in de Zaanstreek.

Wij stellen daarom voor dat voor dit gebied (Oud Koog en Oud Zaandijk), net als de wijk Kogerveld, wordt aangesloten op de pilot Hollandse Luchten van de provincie Noord-Holland. Op deze manier worden de inwoners zelf betrokken bij het verzamelen van gegevens, die kunnen aangeven hoe slecht de 'lucht' in hun omgeving voor hun gezondheid is. Ook is het verstandig om in de wijken Oud Koog en Oud Zaandijk een netwerk van Palmes diffusiebuisjes op te zetten, die stikstofdioxide (NO2) of ammoniak (NH3) meten. Die leveren nuttige en bruikbare gegevens over de luchtkwaliteit op. De Gradko-buisjes zijn hiervoor zeker aan te bevelen. 

Op deze manier geven wij de inwoners de kans om zelf te beoordelen hoe slecht de lucht in hun omgeving is. En kunnen zij zelf beoordelen of en hoe erg hun gezondheidsklachten het gevolg zijn van de zware industrie, die midden in hun woonwijken staat. Als hieruit blijkt dat de gezondheid van de inwoners van Oud Koog en Oud Zaandijk slechter wordt door de industrie, dan moeten er meer uitgebreide onderzoeken komen. 

De SP en DZ willen graag dat er metingen in de wijken Oud Koog en Oud Zaandijk worden gedaan en willen dit, aan de hand van een aantal vragen, met de raad te bespreken:

• Vinden wij, als gemeenteraad,  het voor de hand liggend dat de inwoners van Oud Koog en Oud Zaandijk zich zorgen maken om hun gezondheid?
• Vinden wij, als gemeenteraad, het een goede zaak dat er door middel van metingen duidelijk wordt of en in hoeverre de gezondheid van de inwoners van Oud Koog en Oud Zaandijk beïnvloed wordt door de industrie en het verkeer?
• Vinden wij, als gemeenteraad, dat aansluiting bij de pilot Hollandse Luchten en het plaatsen van een netwerk van Palmes (Gradko)- buisjes een goede eerste aanzet is tot het intensiever monitoren van de luchtkwaliteit?
• Vinden wij, als gemeenteraad, het belangrijk dat de inwoners van Oud Koog en Oud Zaandijk door middel van eigen metingen en die van gezondheidsinstanties meer grip krijgen op de eigen gezondheid?
• Vinden wij - als deze metingen significante resultaten opleveren - dat wij uitgebreider moeten gaan meten?  

Namens de fracties van de SP en DZ,

Anna de Groot en Jos Kerkhoven

U bent hier