h

De gemeente en de toeslagenaffaire

10 februari 2021

De gemeente en de toeslagenaffaire

Zo langzamerhand is het bij iedereen bekend. De belastingdienst heeft mensen gediscrimineerd op grond van hun (dubbele) nationaliteit en deze mensen kinderopvangtoeslag ontzegd of hen de al ontvangen kinderopvangtoeslag laten terugbetalen. Heel veel ouders zijn daardoor in zeer grote schulden geraakt.  En bovendien zijn een groot aantal ouders hun huis kwijtgeraakt of hun baan verloren. Hun gezin werd daardoor zeer arm. Dankzij het vasthoudende optreden van onze Renske Leijten (SP) en Pieter Omtzigt (CDA) is de Rijksoverheid nu aan een hersteloperatie bezig. In elk geval krijgen de gedupeerde ouders alvast een vergoeding van € 30.000,- per geval, dat wordt vóór 1 mei uitgekeerd. Ouders met meer schade krijgen - waarschijnlijk later - de werkelijk geleden schade uitgekeerd. En die kan in de tonnen lopen.

Foto: SP

In het Zaanstad Beraad van 9 februari 2021 stelde SP-steunfractielid Anna de Groot, samen met Nick Hendriks van het CDA en Melchior Mattens van de PvdD, mondelinge vragen aan wethouder Natasja Groothuismink. Want gemeenten hebben een rol gekregen in het oplossen van de toeslagenaffaire. Zij moeten de gedupeerde ouders bijstaan. Omdat Zaanstad door de Rijksoverheid gemachtigd werd om contact op te nemen met de gedupeerde ouders, weten we dat zich inmiddels 211 gedupeerde ouders bij de Belastingdienst hebben gemeld om in aanmerking te komen voor schadeloosstelling. Dat kunnen er nog meer worden. 

Pas sedert enkele dagen kan de gemeente contact opnemen met de ouders, want de Belastingdienst heeft pas onlangs de namen en adressen van de slachtoffers bekendgemaakt. Wethouder Groothuismink beloofde dat de gemeente heel snel contact opneemt met de gedupeerden en heeft daarvoor een heel team deskundige mensen klaarstaan. Ook wordt zij bijgestaan door een aantal ervaringsdeskundigen, die tevens gedupeerde ouders zijn, en die haar op het goede spoor kunnen zetten. De ouders kunnen bij de gemeente voor veel hulp terecht. Als zij dat willen, zullen de gemeente Zaanstad, het Sociaal Wijkteam en/of Kredietbank Nederland hen zo goed mogelijk bijstaan. Denk aan schuldhulpverlening, tegemoetkoming in kosten (bijvoorbeeld regelingen voor kinderen), of andere ondersteuning.Er wordt ook aandacht besteed aan het grote verdriet van de ouders dat hen volkomen onterecht is overkomen. Het leed dat hen is aangedaan is zeer groot.

De gemeente Zaanstad kon pas onlangs beginnen met de hulp aan de gedupeerde ouders. Daarom is het nog niet te zeggen of alles goed en naar tevredenheid van de ouders zal verlopen. De SP is er van overtuigd dat de goede wil om een oplossing te bieden bij de gemeente Zaanstad aanwezig is, maar houdt de vinger aan de pols. De wethouder krijgt het zeer beslist van de SP te horen als het niet goed loopt. Mocht de hulp van de gemeente Zaanstad tekortschieten, dan kunnen de ouders zich melden bij de SP hulpdienst. Maar gewoon Anna bellen mag ook!

 

U bent hier