h

Vragen SP over afschuiven kosten verzekeraars op WMO gemeente

9 april 2021

Vragen SP over afschuiven kosten verzekeraars op WMO gemeente

Op 3 april 2021 meldde RTL Nieuws in het artikel 'Van kastje naar de muur om letselschade: verzekeraar schuift uitbetaling af' dat verzekeraars gemeenten laten opdraaien voor kosten die verzekeraars zelf zouden moeten betalen. Het gaat dan om Wmo-voorzieningen zoals huishoudelijke verzorging en aanpassingen in woningen.

Vragen gesteld door steunfractielid Anna de Groot in het vragenuur op 8 april 2021

Na bijvoorbeeld een verkeers- of bedrijfsongeval zijn er slachtoffers die letsel oplopen waarvoor een persoon of bedrijf aansprakelijk is, waardoor de aansprakelijkheidsverzekeraar de schade moet vergoeden. Uit het nieuwsbericht blijkt dat verzekeraars deze schade afwentelen op gemeenten, zodat de schade niet betaald wordt door de aansprakelijke verzekeraar, maar door ons allemaal.

Vragen SP

  1. Worden in Zaanstad Wmo- voorzieningen verstrekt aan inwoners die het slachtoffer geworden zijn van een ongeval waarvoor een verzekeraar aansprakelijk is?
  2. Worden de kosten die gepaard gaan met het verstrekken van een dergelijke Wmo- voorziening verhaald op de aansprakelijkheidsverzekeraars?
  3. Wordt door de SWT's met de inwoners die een Wmo- voorziening aanvragen het gesprek aangegaan over de oorzaak van het letsel? 
  4. Vindt u het eerlijk dat verzekeraars de kosten die zij zouden moeten betalen afwentelen op gemeenten en daarmee op de belastingbetaler?    

U bent hier