h

Vragen van de SP over Olam Cacao

15 april 2021

Vragen van de SP over Olam Cacao

In de radio-uitzending van Pointer van 11 april 2021 was het onderwerp 'Nieuw stikstof-infarct op komst' te horen. In het programma ging het ook uitgebreid over Olam in Koog aan de Zaan. Natuurlijk weten we al dat Olam geen natuurvergunning kan krijgen omdat er na 1994 en 1996 geen nieuwe vergunningen voor het bedrijf zijn afgegeven.

Vragen gesteld door steunfractielid Anna de Groot in het vragenuur op 15 april 2021

Er komt nu mogelijk een omgevingsvergunning milieu, die oude vergunningen moet vervangen. Sedert 31 maart 2021 ligt die ter inzage. De hinderwetvergunning van 1994 vermeldt dat Olam 500.000 kg stikstof (ammoniak) zou mogen uitstoten. Volgens de ter inzage liggende omgevingsvergunning milieu zou Olam 80.000 kg ammoniak per jaar mogen uitstoten. Een natuurvergunning zou - conform het arrest De Logt van januari 2021-  niet hoeven, omdat Olam zich baseert op de Hinderwetvergunning van juli 1994. 

Hoogleraar Chris Backes stelt in de uitzending van Pointer van 11 april dat Olam mogelijkwél een natuurvergunning nodig heeft omdat de Hinderwetvergunning is afgegeven ná de invoering van de Vogelrichtlijn van 10 juni 1994. Bij12 stelt: "Voor de VR-data geldt dat de verplichtingen van art. 6 HR pas ingingen op 10 juni 1994; om deze reden dient de ‘referentiedatum’ voor vergunningverlening voor de VR-besluiten die ouder zijn dan die datum aangepast te worden naar 10 juni 1994."

Vragen SP

1. Moet er voor Olam inderdaad - conform het gestelde van Bij12 en de uitspraken van Chris Backes - een natuurvergunning worden afgegeven?
2. Moet deze natuurvergunning gebaseerd zijn op de Vogelrichtlijn van 10 juni 1994?
3. Hoeveel ammoniak mag Olam, indien een natuurvergunning noodzakelijk is, per jaar uitstoten?
4. Bent u met ons van mening dat de 80.000 kg ammoniak, die Olam volgens de ter inzage liggende omgevingsvergunning per jaar zou mogen uitstoten, teveel is en een desastreus effect heeft op de drie Natura 2000- gebieden rond Zaanstad?

U bent hier