h

Raadsbesluit Peperstraat van de agenda!

30 september 2021

Raadsbesluit Peperstraat van de agenda!

Foto: SP / Anna de Groot

Op dinsdag 5 oktober staat het raadsvoorstel project Peperstraat op de agenda van het Zaanstad Beraad.
Afgelopen week zijn twee vernietigende rapporten verschenen van Petra Boom (Bijboom) en de klankbordgroep Peperstraat. Daaruit blijkt dat er geen sprake is geweest van fatsoenlijke participatie. Het gevolg is dat meer dan 90 % van de bewoners tegen het plan is. Petra Boom heeft een onderzoeksbureau Bijboom, dat eerder is ingeschakeld voor onderzoeken voor de Gemeente Zaanstad. Daarnaast heeft de klankbordgroep onder leiding van bewoner Sophia Lopes Cardozo een zo mogelijk nog vernietigende rapport gepubliceerd naar aanleiding van een representatief onderzoek waar bijna de helft van alle bewoners op heeft gereageerd.  

Harry van der Laan (POV) en Evert Hartog (SP) zullen op het Zaanstad Beraad van 5 oktober voorstellen alleen de twee rapporten te behandelen en het raadsvoorstel niet op de agenda van de Gemeenteraadsvergadering van 14 oktober te zetten. Eerst zal het college de verhouding met de bewoners van de Peperstraat moeten herstellen door met voorstellen te komen die de bewoners acceptabel vinden. Daar is extra tijd voor nodig. Er is steun voor dit voorstel van nagenoeg de gehele oppositie (alleen DENK heeft nog niet gereageerd) en van de vertegenwoordigers van “tegen de sloop Peperstraat”en de klankbordgroep Peperstraat.

Het dossier Peperstraat heeft een lange voorgeschiedenis. Al in 2018 is begonnen met een participatietraject voor de visie op MAAK.Zaanstad centrum Oost, waar de Peperstraat onderdeel van uitmaakt. In de wandelgangen was al bekend dat sloop van de bestaande bebouwing, 122 woningen inclusief de Beatrixtoren, het doel is, om plaats te maken voor de nieuwbouw van ongeveer 500 nieuwe woningen. Weliswaar zitten daar ook ruim 130 sociale huurwoningen bij, maar die zijn duurder en kleiner dan de huidige sociale huurwoningen. De overige woningen worden dure koop, middenhuur (boven de 800 Euro) en vrije sector huur, boven de 1.500 huur.
Meer dan 90 % van de bewoners is tegen deze plannen omdat ze geen sloop willen maar renovatie.
De SP is vanaf het begin met deze bewoners opgetrokken en heeft met meerdere acties samengewerkt. De huidige bewoners hebben geen kans gekregen voor inspraak, de sloop stond vanaf het begin als vast.

Uit de twee rapporten komt een zeer verontrustend beeld naar voren, waardoor het doordrukken van behandeling van het raadsvoorstel op 14 oktober een verdere schoffering van de bewoners in de Peperstraat zou zijn. Dat moet worden voorkomen. Bijna de gehele oppositie en de vertegenwoordigers van de bewoners van de Peperstraat steunen dit voorstel. Er is meer tijd nodig om de relatie tussen de bewoners en het college te herstellen. Het raadsvoorstel biedt daartoe onvoldoende aanknopingspunten. Het college zal volgens de SP eerst met concrete voorstellen moeten komen die acceptabel zijn voor de meerderheid van de huidige bewoners. Dus ofwel geen sloop maar renovatie, of een gelijkwaardig alternatief voor de huidige woning, gelijkwaardig in comfort en grootte, in locatie en in betaalbaarheid. Die alternatieven zijn er nu niet.

Hier nog een aantal foto's van de actie voor de Peperstraat op 8 juli:

Foto: SP / Anna de Groot
Foto: SP / Anna de Groot
Foto: SP / Anna de Groot
Foto: SP / Anna de Groot

U bent hier