h

De 2e cursusdag Lokale Politiek

13 oktober 2021

De 2e cursusdag Lokale Politiek

Foto: SP / Debbie Truschel

Op zaterdag 9 oktober was de tweede cursusdag Lokale Politiek van de SP. Vandaag deden we Leiden aan en werden we hartelijk ontvangen bij Scheltema. Een karaktervolle locatie met een warm onthaal. We starten de dag met de gemeenteraad en hoe deze werkt. Daarbij werd er gekeken naar de staatsinrichting. Van de rollen van de geestelijken, de adel en de rest bestaande uit de bourgeoisie en de arbeiders tot de Trias Politica, de scheiding van de machten.

Vervolgens keken we naar de rol van de socialisten binnen de gemeenteraad. Als socialist zijn we aanvoerder van het verzet, daarbij gebruiken we effectieve middelen, maar moeten rekening er mee houden dat onze tegenstanders de meest effectieve middelen als fout/amoreel zullen bestempelen. Naar aanleiding van een casus gingen we in drietallen de rol van socialisten oefenen, daarbij zijn de uitgangspunten: 1) Wat de betrokkenen er zelf van vinden, 2) Kijken naar de Beginselen van de SP, 3) Analyse van de situatie, 4) het bekijken van Alternatieven en ten slotte 5) De Acties die ondernomen konden worden. Elke groep vertelde vervolgens waar zij op waren gekomen en we gingen hierover met elkaar in gesprek om zo de verdieping te vinden en elkaars denkkader te bespreken.

Na een heerlijke lunch, bestaande uit verschillende belegde broodjes en wraps, gingen we verder met het bespreken van de verschillende raadsinstrumenten en het reglement van orde. Het wordt aangeraden het reglement van orde van onze eigen gemeenteraad op te zoeken om meer verdieping van het onderwerp te verkrijgen. Ook het bijwonen van een gemeenteraad is zeer leerzaam en wordt aangeraden. Daarna hebben we kort het huiswerk van de vorige keer besproken, het opstellen van schriftelijke vragen, en de tip gekregen om politieke vragen te stellen in plaats van technische vragen. De technische vragen kun je zelf opzoeken.

Vervolgens gingen we door met de rol van de SP binnen de gemeenteraad, 'Het verschuiven van het denkraam'. Eerst meebewegen om de tegenpartij, daarna mee de andere kant op te trekken. Daarbij zijn onze hoofdtaken het formuleren van fundamentele kritiek op de kapitalistische wereldorde, het aandragen van en strijdvoeren voor het bewerkstelligen van alternatieven voor korte en lange termijn en daarbij het gesprek en de samenwerking met iedereen aangaan. Tenslotte hebben we geoefend in het uitwerken van een betoog. Voor de 3e cursusdag gaan we ons hier verder in verdiepen en een betoog voorbereiden. Het huiswerk bespreken we in de huiswerkgroepjes vooraf aan de 3e cursusdag.

Het was weer een gezellige, sociale en leerzame dag. Op naar de 3e cursusdag met alle beginnende raadsleden!

Foto: SP / Debbie Truschel

U bent hier