h

Campagne in Zaanstad (1) - AOW

13 februari 2022

Campagne in Zaanstad (1) - AOW

Foto: SP / Anna de Groot

Eindelijk is het zover. Na een tijd van het schrijven van het verkiezingsprogramma, het invullen en inleveren van veel (digitale) formulieren, het verzinnen van campagneleuzen en het maken van verkiezingsfoto's en verkiezingsfilmpjes gingen we de verkiezingscampagne in. Want we willen in de tijd die nog te gaan is tot 14, 15 en 16 maart niet onopgemerkt blijven.

En zo verzamelden Jan, Erik, Debbie, Marilou, Aroena, Maarten, Leontien en Anna zich zaterdag 12 juni op de Gedempte Gracht in Zaandam met een dubbel doel. Ons eerste doel was het grote onrecht van het niet-verhogen van de AOW onder de aandacht brengen, ons tweede doel was om de mensen van Zaanstad te overtuigen op iemand van lijst 8, SP, te gaan stemmen.
Voor de meeste mensen zijn de gemeenteraadsverkiezingen nog ver weg. En enkelen hadden nog geen idee dat er gemeenteraadsverkiezingen aan zitten te komen. Maar ROSA - ook op de Gedempte Gracht aanwezig - en wij moeten haast wel een vermoeden van verkiezingen tussen de oren van de winkelende mensen geplant hebben. Of het ons gelukt is de opkomst alvast een beetje gunstig te beïnvloeden, vragen we ons af.

Foto: SP / Anna de Groot

Duidelijk is dat de mensen in Zaanstad heel erg weinig vertrouwen in het gemeentebestuur hebben. In juni 2020 zei al een kleine 30 procent van de inwoners van Nederland weinig tot zeer weinig vertrouwen te hebben in de lokale overheid. In het najaar van 2021 was die groep met nog eens ongeveer 10 procentpunt gegroeid. In stedelijke gebieden nam het vertrouwen minder sterk af. Een negatieve uitschieter is de Zaanstreek waar de groep mensen met weinig tot zeer weinig vertrouwen in de overheid met 20 procentpunt toenam. Dat is te merken op straat. Mensen zijn bereid een folder aan te nemen en een praatje te maken. Maar uit veel gesprekken blijkt dat mensen maar heel weinig vertrouwen hebben in de Zaanse politiek. Mensen zijn het zat. Mensen bekijken de politiek in Nederland, maar zeker in Zaanstad minachtend. Daar kan en moet een stem op de SP verandering in brengen. Meer SP in Zaanstad betekent een beter gemeentebestuur!

Maarten, Erik en Anna liepen met flyers over de markt. Er stond een groepje van een aantal vrouwen van middelbare leeftijd net op het punt hun gesprek af te ronden. Anna stapte op het groepje af, wilde zowel de AOW-schande als de SP onder de aandacht brengen en bood een flyer aan. Één van de vrouwen werd woest! Ze schreeuwde: "De SP? Jullie hebben helemaal niets voor ons gedaan!". Anna vroeg wat de SP dan niet voor deze mevrouw gedaan had, want als er iets niet of niet goed gedaan is, moet dat verbeterd worden. En daartoe zijn we altijd bereid. "Dat weet je zelf wel!" antwoordde de vrouw. Anna reageerde door te zeggen dat zij het écht niet wist en stond klaar om naar de mevrouw te luisteren. De boze mevrouw riep: "Jullie hebben ons onze vrijheid afgenomen!". En ze liep weg. Tweedeling door corona?

Foto: SP / Anna de Groot

Het standpunt van de SP over de coronamaatregelen is het volgende: "Wij willen geen vaccinatiepaspoort, geen tweedeling in de samenleving en geen enkele dwang voor mensen om zich te laten vaccineren. Dit moet een eigen keuze zijn. De SP heeft zich uitgesproken vóór het voorstel om te kijken hoe je weer meer vrijheid kunt organiseren. Denk aan een groot evenement of feest. Want we willen natuurlijk ons hele land niet zó lang volledig op slot houden tot de laatste Nederlander die dat wenst zich heeft kunnen laten vaccineren."

En verder? Verder was het nog betrekkelijk rustig op de Gedempte Gracht. De massale mensenstroom van vóór corona was er nog niet. Dat gaf ons ruimschoots de tijd zinvolle gesprekken met mensen te hebben, zowel over de AOW als over de SP. En natuurlijk gaan we in de komende weken volop door met de campagne!

En voor al onze SP- leden .................... jullie kunnen allemaal meedoen!

Foto: SP / Anna de Groot

Foto: SP / Anna de Groot

U bent hier