h

Campagne in Zaanstad (3) - Kan iedereen mee strijden?

28 februari 2022

Campagne in Zaanstad (3) - Kan iedereen mee strijden?

Foto: SP / Anna de Groot

Op zaterdag 26 februari 2022 besloten de SP'ers naar het winkelcentrum aan de Vermiljoenweg in Zaandam te gaan. Want, zo was onze veronderstelling, daar is nog een wereld aan medestrijders te winnen. En dat klopte. Bij heel veel winkelende mensen was het helemaal nog niet bekend dat er over een week of drie gemeenteraadsverkiezingen zijn.

Het was best druk bij de winkels. En anders dan op de Gedempte Gracht, deden mensen er hun wekelijkse boodschappen. Behalve dat we heel veel mensen ontmoetten die niet wisten dat er verkiezingen aan zitten te komen, bleken ook heel veel mensen aan de Vermiljoenweg het vertrouwen in 'de politiek' kwijtgeraakt te zijn. Of nooit vertrouwen in de politiek gehad te hebben. Het regende afwerende gebaren, laatdunkende gelaatsuitdrukkingen en opmerkingen die te denken gaven. Het huidige gemeentebestuur en vele gemeentebesturen daaraan voorafgaand hebben het vertrouwen beschaamd. Er is een wereld te winnen, maar het zal nog heel lang duren voordat die wereld gewonnen is. Het moet beter in de Kleurenbuurt!

Foto: SP / Anna de Groot

De opmerking: "Ik mag niet stemmen, want ik ben een buitenlander", werd veelvuldig gemaakt. Maar in heel veel gevallen mag er wél gestemd worden voor de gemeenteraad, ook als je een andere nationaliteit hebt. Als je EU- burger bent mag je sowieso stemmen. Als je uit een buitenland buiten de EU komt, mag je stemmen als je vijf jaar onafgebroken in Nederland hebt gewoond. Dus je hoort er gewoon bij in Zaanstad, ook als je jezelf een buitenlander vindt. De meeste Zaankanters kunnen gewoon mee strijden, bijvoorbeeld door te gaan stemmen.

Er was een mevrouw die heel nieuwsgierig naar onze flyer vroeg. Gert reikte de flyer aan, inclusief rood stempotlood. De mevrouw vroeg waarom we de flyer gaven. Dat was natuurlijk omdat de gemeenteraadsverkiezingen eraan komen! Tot onze grote verrassing merkte de mevrouw op dat ze niet ging stemmen voor een nieuw gemeentebestuur. Zij ging altijd stemmen voor God. Helaas liep de mevrouw snel door, zodat we geen navraag naar haar beweegredenen konden doen.

Foto: SP / Anna de Groot

Iedereen kan met de SP mee strijden! Dat was de boodschap die Leontine, Gert, Erik, Jan en Anna vandaag aan de mens brachten.
Achteraf lazen we dat - terwijl de SP op de Vermiljoenweg campagne voerde - de PvdA, PVV en D66 op het Marktplein in Wormerveer waren. We gaan er maar vanuit dat de Gladoren op 26 februari genoeg politieke boodschappen hebben gekregen. Per slot van rekening kregen de meeste Wormerveerders onze verkiezingskrant al in de brievenbus.

U bent hier