h

05 Erik Pool

9 maart 2022

05 Erik Pool

Foto: SP / Anna de Groot

Ik ben geboren in Amsterdam en ben 60 jaar. Sinds 1989 woon ik in Zaandam.
Van de SP ben ik lid geworden omdat zij hetzelfde draagvlak heeft als de vakbond FNV. Als kaderlid FNV houd ik me ook bezig met de aanbestedingen van contracten die in de praktijk betekenen dat iedere aanbestedingsperiode er anders uit kan zien, met alle gevolgen voor bedrijven, organisaties en de mensen die daar mee te maken hebben. Nu gaan contracten nog te veel over kwantiteit (laagste prijs) en te weinig over kwaliteit. Zowel bij FNV als ook bij de SP is het belangrijk op te komen voor de lagere inkomensgroepen. Voor hen die afhankelijk zijn van de overheid en overheidsinstellingen.

Je inzetten voor een betere samenleving, voor betaalbare woningen, voor lagere kosten, voor een toegankelijke jeugdzorg, zorg voor ouderen; dat is mijn inzet om tot een betere en sociale samenleving te komen.

Hierbij hoort ook een schuldhulpverlening die schulden oplost en schuldenaren niet in de steek laten.

Zaanstad, Zaandam betekent voor mij rust in plaats van een grote stad als Amsterdam.

Na 4 jaar gemeenteraad wil ik eraan bijgedragen te hebben dat er niet teveel bezuinigingen worden doorgevoerd aan de aanbestedingen waaronder de WMO (vervoer). Dat ook hier het minimum loon verhoogd is naar € 14,00 per uur.

Ik heb veel respect voor Lilian Marijnissen en onze Anna de Groot.

U bent hier