h

Duidingsdebat 22 maart 2022

23 maart 2022

Duidingsdebat 22 maart 2022

Foto: SP / Anna de Groot

Hoe nu verder? Hoe gaat de SP de nieuwe raadsperiode in? Waarin kunnen we meestrijden en waar moeten we tegen strijden? Anna de Groot legde het op 22 maart 2022 aan Zaanstad uit. Hieronder vind je haar tekst.

Allereerst willen wij de partijen die een verkiezingsoverwinning behaald hebben van harte feliciteren. En natuurlijk willen wij ook de mensen die in Zaanstad op de SP gestemd hebben van harte danken.

De SP heeft in Zaanstad ernstig verloren tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Woorden schieten tekort om dit verlies en de gevolgen ervan te beschrijven. De SP in Zaanstad is hier diep van onder de indruk. De komende vier jaar zal de SP moeten opereren met slechts één raadslid en twee steunfractieleden. Dat is niet onmogelijk, in de gemeenteraad hebben al vele jaren succesvolle eenpersoonsfracties gefunctioneerd. Maar vooralsnog is de SP bezig de wonden te likken.

Genoeg over onszelf. Onze taak is nu om te duiden waar de verkiezingsuitslag toe zal leiden. En daar heel Zaanstad in te betrekken.

We zijn geschrokken van de verkiezingsoverwinning van de POV. En alhoewel het inderdaad steeds gebruikelijker wordt dat lokale partijen een sterke positie in gemeentebesturen innemen, vinden wij het een bedenkelijke zaak dat Zaanstad in de komende periode over rechts zal worden bestuurd. Immers, partijen als de POV gaan voor de korte termijn, zonder veel acht te slaan op de grote problemen die ons in de verdere toekomst zullen overkomen als we nú niet ingrijpen. Wat moeten we met een mening als: "Wij geloven dat er inderdaad een klimaatsverandering plaatsvindt, maar komt dit echt alleen maar door het gedrag van de mens, of is dit een natuurlijk proces dat niet tegen te houden is?" Wat moeten wij met een bestuur dat straks van mening is dat mensen, gevlucht uit hun moederland en daardoor in Nederland en Zaanstad de uiterste bescherming krijgen, geen voorrang krijgen op een fatsoenlijke woning? Wat moeten wij met een bestuur dat straks bedrijven naar Zaanstad laat komen, die alleen kunnen draaien op grote hoeveelheden mensen met flexcontracten. die geen duurzame arbeid kunnen krijgen? Moeten wij niet vooral bedrijven aantrekken waar werknemers duurzaam werk kunnen krijgen met een langjarig arbeidscontract en een goed loon? Nu is er de kans om een en ander recht te zetten op de arbeidsmarkt en een einde te maken aan uitbuiting. En wat moeten we met nóg meer autoverkeer? Zaanstad kan dit probleem nu al niet aan. Extra auto-asfalt en verbindingen lossen dit probleem niet op. Overigens gelden een aantal van deze bezwaren ook als de VVD weer gaat meebesturen, zeker in combinatie met de POV. Maar, de SP heeft met de eenmansfractie weinig te zeggen over de formatie en over de partijen die gaan formeren. Wij hebben echter grote zorgen.

Aan de andere kant ............... de inwoners van Zaanstad hebben wel gekozen! En dit is dus ook democratie!

Is er een rol weggelegd voor de SP in de formatie? Nou, dat lijkt er in de verste verten niet op. De SP is gedecimeerd en zal dus moeten slikken wat er op de SP afkomt. Natuurlijk gaan wij voor een bestuur in Zaanstad dat zich inzet voor schone lucht, schoon water, schone bodem en gezonden inwoners. Natuurlijk gaan wij voor een bestuur dat zich inzet om de tweedeling in Zaanstad te verminderen of zelfs op te heffen. Natuurlijk gaan wij voor een bestuur dat ervoor gaat zorgen dat de wachtlijsten voor sociale huur verdwijnen en dat dus heel veel sociale huurwoningen gaat bouwen. Natuurlijk gaan wij voor een bestuur dat ervoor gaat zorgen dat iedereen in Zaanstad, ruime zorg op maat krijgt. Natuurlijk gaan wij voor een bestuur dat elke inwoner van Zaanstad geeft wat nodig is. En dientengevolge zien wij liever een bestuur waarin ROSA, PvdA, GroenLinks en de Partij voor de Dieren plaatsnemen dan een bestuur met POV, PVV en VVD. Bij het eerste zou de SP nog een bescheiden rol kunnen vervullen. bij het tweede wil de SP op geen enkele wijze aan een coalitie deelnemen.

Maar vooralsnog zien wij voor ons, de SP geen enkele andere rol weggelegd dan in de oppositie. Een plek waar wij onze wonden kunnen likken en kunnen werken aan onze terugkeer in het centrum van de macht. Want Zaanstad heeft de SP nodig, ook al lijkt dit nu even niet zo.

Desalniettemin zijn wij bereid op de uitnodiging voor een gesprek van de POV in te gaan.

* Met het een zogeheten Duidingsdebat of Duidingsbijeenkomst worden nieuw gekozen politici gevraagd enig inzicht te geven in de vervolgstappen. Wie neemt het initiatief voor de informatie? Hoeveel informatieronden verwacht men? Wie gaan die leiden? Wordt er op een breed college ingestoken of is een smalle basis ook oké? Komt er een ‘zakencollege’ of moet de opdracht ‘meer politiek’ worden? En welk profiel van de aan te stellen bestuurders hoort daarbij? Kortom: welke bestuurscultuur wil men hebben? Zo’n duidingsbijeenkomst wordt meestal direct na de verkeringen georganiseerd, soms een of twee dagen later. Hoewel een onderhandeling over een coalitie of over een bestuursprogramma haast per definitie iets is wat zich niet in de vaak onveilige openbaarheid afspeelt, kan een duidingsbijeenkomst wel enige helderheid scheppen over het formatieproces (bron: Periklesinstituut).

U bent hier