h

Einde schimmelwoningen?

9 maart 2024

Einde schimmelwoningen?

Foto: SP Zaanstreek / SP Zaanstreek/Willem Croese

In 2018 was de SP in Zaanstad heel erg druk met actie voeren tegen schimmelwoningen. We gingen bij heel veel mensen op bezoek, fotografeerden de schimmel in hun woning en maakten een zwartboek. Dit zwartboek boden we aan bij woningcorporatie Parteon. Destijds kwamen we heel vaak in de krant en op tv. 

Natuurlijk gebeurde er iets en was er iets minder schimmel her en der. Maar - eerlijk gezegd - de SP Zaanstreek spande zich geweldig in, maar dat leidde niet tot een heel groot rendement. Nog steeds melden mensen hun schimmelwoning bij ons (en ook bij onze mede-raadsleden van DENK). Onlangs kregen wij zelfs schimmelmeldingen uit een nog niet zo heel oude wijk in Westerkoog.

Bij toeval kwamen DENK en de SP er achter dat de gemeente Amsterdam zich, samen met de woningcorporaties, de GGD en de bewoners, gaat inzetten om vocht en schimmel grondig en eenduidig aan te pakken. Daar kan Zaanstad iets van leren! De SP, DENK en DZ dienden een motie in om in Zaanstad de schimmel op dezelfde manier te lijf te gaan als in Amsterdam.

De motie werd in de gemeenteraad van Zaanstad van 7 maart 2024 bijna unaniem aangenomen. De wethouder zegde toe bij Amsterdam te rade te gaan en ook in Zaanstad gezamenlijk de schimmelwoningen te gaan aanpakken.

Wonderlijk blijft het dat de partijen PVV en POV tegen de motie stemden. Willen zij de schimmelwoningen behouden en de bewoners ervan een slechte gezondheid aandoen?    

in 2018: https://zaanstreek.sp.nl/nieuws/2018/09/zwartboek-schimmelwoningen-zaanstad, https://zaanstreek.sp.nl/nieuws/2018/09/parteon-ontvangt-zwartboek-schim...,

 

U bent hier