h

Reken af op 18 maart!

Veel mensen zijn het kabinet van VVD en PvdA meer dan zat. De vijftig miljard bezuinigingen duperen heel veel mensen. Minder (thuis)zorg, sluiting van verzorgingshuizen, wantoestanden in de verpleeghuizen, onbetaalbare huren, afbraak van de sociale werkvoorziening, en zo verder.

Reken af!
Foto: SP / www.zaanstreek.sp.nl

Een groeiende groep mensen heeft zijn hoop gevestigd op de SP, de enige echte linkse partij van het land. De fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer, Emile Roemer is het gezicht van de partij. We spreken met hem over de verkiezingen van 18 maart aanstaande.
Reken af!

Wat is de landelijke betekenis van de Provinciale Statenverkiezingen?

Emile Roemer
‘Premier Rutte heeft gezegd dat deze verkiezingen ook een referendum is over het beleid van dit kabinet van VVD en PvdA. Hij heeft daarin gelijk. Niet alleen omdat de leden van Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer kiezen, maar ook omdat we op een kruispunt staan: doorgaan met dit rechtse, kille beleid van afbraak of kiezen we voor de sociale weg van hoop.’

Hoe zou je het beleid van dit kabinet typeren?

‘Het is onversneden rechts beleid. Onbegrijpelijk dat de PvdA daar ooit mee heeft kunnen instemmen. Ze zijn nu de uitvoerder van de neoliberale wensen van de VVD. Onbegrijpelijk dat D66 dit beleid steunt; ze ontpoppen zich nu als knetterrechts. Deze drie partijen zijn verantwoordelijk voor de staat van het land: De hoge werkloosheid, de aanhoudende crisis, het opheffen van de vrije artsenkeuze, de bezuinigingen op de ouderenzorg, de sluiting van sociale werkplaatsen, de tomeloze huurverhogingen, de groeiende kloof tussen arm en rijk, de grote vermogensverschillen, en ga zo maar door.’
Emile Roemer

Ze zeggen dat het niet anders kan.

‘Dat is een heel zwak verweer. We hebben een steenrijk land met heel veel mogelijkheden. Het zijn politieke keuzes die maken dat de verdeling van de rijkdom zo oneerlijk is. Geloof me: Er is genoeg voor iedereen, genoeg om iedereen een fatsoenlijk bestaan te geven met bestaanszekerheid en elke week een bosje bloemen op tafel. Nu bezit tien procent van de Nederlanders zestig procent van het totale privévermogen; tegelijkertijd leeft tien procent van de huishoudens in armoede. Dit kabinet schrijft hart met een ‘d’, wij schrijven het met een ‘t’. Als we de rijkdom wat eerlijker verdelen en iedereen zijn belasting betaalt – dus ook de rijken en de grote bedrijven – dan komen we een heel eind in de buurt van een menselijk en sociaal Nederland. Samenleven doe je samen, net als eerlijk delen. Als we dat samen willen, kúnnen we dat samen ook.’

Het kan wel anders?

‘Volmondig, ja. We hebben tal van voorstellen gedaan. Bijvoorbeeld: verlaag de topsalarissen in de (semi)publieke sector. Dat gebeurt nu gelukkig. We willen naar één ziektekostenverzekering; we hebben plannen gepresenteerd voor meer banen in de bouw en meer handen aan het bed; we hebben plannen gepresenteerd om oneerlijke concurrentie door en uitbuiting van Midden- en Oost Europese arbeiders te stoppen; we laten zien hoe we de WSW kunnen behouden en hoe je sluiting van ziekenhuizen kunt voorkomen. Voor alle plannen van dit rechtse kabinet hebben we linkse, sociale alternatieven.’

Wat is je oproep aan de mensen?

‘Laat uw stem horen door uw stem te gebruiken! Op 18 maart hebben de kiezers het voor het zeggen. Op die dag kunnen de mensen afrekenen met het beleid van VVD en PvdA. Ik wil dan ook tegen de mensen zeggen: Laat deze uitgelezen kans niet voorbij gaan door thuis te blijven. Dat helpt zeker niet. Met een stem op de SP kun je tegelijkertijd drie dingen doen: De SP groot maken in de provincie, de oppositie in de Eerste Kamer versterken en het kabinet Rutte de rode kaart geven. Kort en goed: Stop de verrechtsing, stop de uitverkoop van de beschaving, maak Nederland sociaal, stem SP.

Foto: SP / www.sp.nl

 

Klik voor een groter formaat om uit te printen!

Wij hopen dat wij op 18 maart op uw stem mogen rekenen. Reken af met de Haagse kliek!

Meer lezen?

U bent hier