h

SPeerpunten SP

Dit college breekt af, de SP bouwt op – samen met jou. Blijf niet mokkend aan de kant, maar doe mee!

De SP staat voor:

  • Minimaal gemiddeld 40% sociale huurwoningen in nieuwbouwprojecten.
Desnoods door de gemeente zelf te laten bouwen en anders de projecten uit te stellen tot de economie aantrekt.
  • Geen verdere bezuinigingen op cultuur, waaronder De Bieb. 
Het nog te bouwen Cultuurhuis in Zaandam mag niet tot extra bezuinigingen op cultuurvoorzieningen leiden.
  • Geen jacht op uitkeringsgerechtigden maar goede begeleiding. 
Geen vrijwilligerswerk onder dwang maar echte banen met goede arbeidsvoorwaarden.
  • Blijvende steun aan ‘verzelfstandigde’ buurthuizen om hun exploitatie (huur en beheer) rond te krijgen.
  • Aanpakken van thuiszorgorganisaties die bijvoorbeeld hun personeel dreigen terug te zetten in salarisschalen. 
De gemeente moet niet sturen op prijs maar op kwaliteit van de zorg.
  • Garanties voor de mensen die werken in de sociale werkvoorziening (BaanStede). 
De gemeente wordt zelf een grotere klant van mensen met een beperking (inbesteding) of stelt hiervoor een gemeentelijk dienst in.
  • Geen avonturen met nieuwe projecten, maar laat de gemeente niets beginnen zonder goed onderzoek en testen vooraf. Zaanstad is geen proeftuin voor onbewezen theorieën!
  • Voor het blijven opbouwen van verzet tegen afbraakbeleid uit Den Haag en uit Brussel. We zijn bereid, als we in het college komen, om de confrontatie met Den Haag aan te gaan.

Lees meer:

U bent hier