h

Solidariteit en democratie in Zaanse raad gesneuveld?

19 december 2015

Solidariteit en democratie in Zaanse raad gesneuveld?

Patrick Zoomermeijer met megafoon
Donderdag 17 december, de laatste vergadering van de Zaanse raad van 2015, werd er door ROSA en een aantal andere partijen een 'motie van afkeuring' ingediend om de POV (Partij van Ouderen en Veiligheid) de oren te wassen. Dit vanwege een advertentie die de POV eerder had geplaatst in het Zaans Stadsblad. De discussie was heftig en ook ik maakte mij boos. "Fuck that" zei ik zelfs op een gegeven moment. Fuck 'that', want ik speel niet op de man.

Maar boos en teleurgesteld was ik wel! Met de motie van ROSA en anderen, om de POV de maat te nemen, werd een grens overschreden. Met een dergelijk zwaar middel wordt de vrijheid van meningsuiting ingeperkt. Vrijheid van meningsuiting betekent dat je een opvatting mag uiten, zeker in de politieke arena, zelfs als je weet dat anderen het daar misschien niet mee eens zijn. Dat je het vervolgens met de opvatting van een ander niet eens bent kun je gerust uitspreken, zelfs op felle wijze, maar het is niet aan jou om daar formele maatregelen als raad tegen te nemen. Was het een racistische of duidelijk haatzaaiende uitspraak geweest, zoals Wilders' PVV wel eens doet, dan was het anders geweest. In zulke gevallen gaat het niet meer om vrijheid van meningsuiting, maar om het schenden van de rechten van mensen, vastgelegd in allerlei wetten, zoals onze grondwet.

Maar de advertentie van de POV deed dat niet. Het was niet racistisch of haatzaaiend. Daarom werd met deze motie een poging gedaan het recht op vrijheid van meningsuiting in te perken. Democratie onwaardig! En dat viel me vooral tegen van het zelfbenoemd 'geweten' van de raad, Ruud Pauw van ROSA. Een beschamend vertoon en zeer aanmatigend. En dat heb ik dan ook gezegd.

Uiteindelijk stemde een meerderheid voor de motie, waarmee de democratie in de Zaanse raad een beetje stuk ging. Alleen de SP en GroenLinks spraken zich hier op principiële gronden tegen uit.

Voor mij steekt nog het meest dat zoals verwacht collegepartijen PvdA, D66 en VVD met de motie mee stemden, om zo hun superieure moraal over wat mag en niet mag worden gezegd op te leggen aan anderen. En zo te doen of zij de kampioenen in de strijd tegen extreemrechts zijn. Maar dat zijn zij niet! Ik heb dan ook gezegd dat de voedingsbodem voor de groei van extreemrechts onder andere ligt in het beleid dat juist deze partijen, lokaal en landelijk, al decennialang uitvoeren of steunen. Beleid waardoor wachtlijsten voor huurwoningen groeien, armoede en werkloosheid toenemen, een vaste baan voor velen nog slechts een droom is. Met deze motie spelen ze mooi weer door in woorden op te komen tegen extreemrechts gedachtengoed, maar hun daden zijn tegenovergesteld: zij zelf hebben het klimaat gecreëerd waar extreemrechts op woekert. De hypocrisie ten top!

Maar ik heb ook de vloer aangeveegd met de insinuaties in de advertentie van de POV. De advertentie was weliswaar niet racistisch, en ik sprak niet namens de raad maar namens de SP, maar de advertentie is verwerpelijk. De POV, waar nota bene ex-communisten in de fractie zitten die bekend zouden moeten zijn met de idee van internationale solidariteit, creëert bewust een mist twijfels over de drijfveren en mogelijke aanwezigheid van misdadigers onder de vluchtelingen die nu worden opgevangen in Zaanstad.

De POV probeert zo op goedkope rechts-populistische wijze PVV-stemmers aan te trekken. En daarvoor zijn ze bereid het beeld op te roepen dat vluchtelingen terroristen of oorlogsmisdadigers kunnen zijn, of helemaal geen 'echte' vluchteling. Daarmee stellen ze de onmiddellijke noodzaak tot medemenselijkheid ter discussie. Stellen ze vluchtelingen voor als potentiële misdadigers of 'gelukszoekers'. En negeren ze bewust wat er nu gaande is: een wereld in brand, en het mooie dat Zaanstad doet door de slachtoffers daarvan op te vangen. En dat gaat gelukkig juist vrijwel zonder wanklank. Honderden vrijwilligers zetten zich in voor deze goede zaak!

Met deze advertentie heeft de POV de solidariteit proberen te beschadigen. Gelukkig bewijzen de vele vrijwiligers en de nette wijze waarop bezorgde burgers in Zaanstad hun zorgen hebben geuit dat de solidariteit nog springlevend is.

Laat dát de boodschap voor 2016 zijn, in één woord: solidariteit!

U bent hier