h

Sp stelt opnieuw vragen over opslag vingerafdrukken aan college Zaanstad

10 februari 2011

Sp stelt opnieuw vragen over opslag vingerafdrukken aan college Zaanstad

Schriftelijke vragen op grond van art. 51 van het reglement van orde over het afstaan van vingerafdrukken ter verkrijging van een paspoort of identiteitskaart

Geacht college,

Bent u ervan op de hoogte dat er inmiddels door de landelijke politiek, veiligheid experts en ontwerper(s) van databases getwijfeld wordt aan de veiligheid van de database en van de afname van de vingerafdrukken?
Dat een meerderheid in de Tweede Kamer de plannen voor een centrale opslag van vingerafdrukken niet langer steunt.
Dat er in het gemeentehuis al van alles mis kan gaan, zoals in de inleiding is aangehaald.

Heeft de SP de volgende vragen:

 • · Bent u zich ervan bewust dat u meewerkt aan een controlesysteem dat niet veilig is en dat burgers uit de Zaanstreek hierdoor in de problemen kunnen komen, zoals door identiteitsfraude?

  · Hoe gaat de gemeente Zaanstad zijn burgers hiertegen beschermen?

  · Bent u bereid om samen met andere gemeenten en verontruste partijen actie te ondernemen tegen deze opslag van vingerafdrukken?

  · Het CBP acht de opslag van de vingerafdrukken in strijd met het Europese verdrag voor de Rechten van de Mens. Bent u nog steeds van mening dat u geen rekening hoeft te houden met de uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens?

 • Namens de SP-fractie,

  Roland van Braam

  U bent hier