h

"Geen mens is illegaal, weg met de bajesboten"

23 september 2011

"Geen mens is illegaal, weg met de bajesboten"

Op donderdag 22 september werd in de raad het bestemmingsplan voor de Achtersluispolder besproken. Daarin werd ook het langer laten liggen van de bajesboten geregeld. Namens de SP gaf fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer de onderstaande bijdrage.

Patrick Zoomermeijer"Wat betreft de SP is het bestemmingsplan Achtersluispolder geen gewoon bestemmingsplan. Dus zullen we het ook niet als zodanig behandelen. In dit bestemmingsplan wordt een situatie vastgelegd die wij niet wensen, en de vastlegging zelf is naar onze mening een truc om afspraken en regelingen te schenden.

Ik heb het hier natuurlijk over de bajesboten. Die gaan wat betreft de SP en ook veel andere raadsfracties liever vandaag nog dicht, dan morgen. Laat staan pas in 2013. Daarom heeft de SP ook tegen het langer laten liggen van de bajesboten gestemd.

Dat deden we in de eerste plaats omdat we uit eerste hand weten hoe slecht de omstandigheden zijn op de bajesboten, en hoe uitzichtloos de situatie is voor degenen die terug moeten naar hun land van herkomst, maar niet kúnnen terugkeren. Omdat hun land van herkomst hier niet aan meewerkt. Voor velen is de situatie nu zo dat ze maanden op de boten zitten opgesloten als ware ze criminelen, terwijl ze niets hebben misdaan. Als dan blijkt dat ze niet uitgezet kunnen worden, worden ze op straat gezet, zonder enige hulp of begeleiding. Vaak worden ze later dan weer eens opgepakt, alleen omdat ze ‘illegaal’ of dakloos zijn, en zitten ze weer voor maanden opgesloten, zonder perspectief. Kafka zou het niet beter hebben kunnen beschrijven in zijn boek “Het Proces”.

En laten we er duidelijk over zijn: geen mens is illegaal! We hebben het verdorie niet over een dakkapel zonder vergunning, maar over mensen!

Maar de afspraak in 2006 was dat deze boten déze maand weg zouden gaan. Die afspraak werd verbroken, het college heeft juridisch advies ingewonnen om haar kansen in te schatten dat ze hier mee weg zouden komen. Net zoals een bedrijf een accountant inhuurt om de mazen in de wet te benutten om zo min mogelijk belasting te betalen. Nu dit college ervoor kiest recht te praten wat krom is, door in dit bestemmingsplan vast te leggen dat de boten langer blijven liggen dan volgens de raad in 2006 de bedoeling was, breekt ze eerdere afspraken. Het is juist dit soort gedrag dat mensen het vertrouwen in ‘de politiek’ doet verliezen.

Nu zal het er toch wel op uit gaan draaien dat de raad in meerderheid instemt met dit bestemmingsplan, en dus de legitimering van een verwerpelijk besluit.

Laten we dan in ieder geval twee dingen goed regelen.

Ten eerste de veiligheid van de mensen op de boten, zowel de gevangenen als het personeel. Op basis van het groepsrisico werd in 2006 geredeneerd dat veiligheid op een lager niveau hoefde te worden geregeld omdat de boten er tijdelijk lagen. Namelijk voor vijf jaar. Nu dat ‘tijdelijk’ inmiddels langer is geworden vindt de SP het belangrijk dat de veiligheid nu gewoon goed wordt geregeld. Geen excuses meer! Uiteindelijk zitten de gevangenen daar 24 uur per dag in een risicocontour, zonder weg te kunnen in geval van een ramp. Normale bewoning is daar niet toegestaan, maar voor opgesloten mensen zijn de risico’s wel aanvaardbaar? De SP wil dan ook dat evacuatie van de ‘opvarenden’ bij calamiteiten goed verloopt. Daarom ons motie voor een extra ontsluiting, een vluchtroute in aanvulling op de enige toegangsweg die er nu is.

Ten tweede de einddatum. Laten we de door de wethouder toegezegde einddatum goed vastleggen in dit bestemmingsplan. Vandaar ons amendement. Wat kan daar op tegen zijn? Ik kan niet genoeg benadrukken dat in dit dossier, net als met het dossier Nauerna, vaak verwarring is geweest, afspraken zijn geschonden en goedbedoelde toezeggingen uit het verleden niets waard bleken te zijn. Misschien dat de wethouder ons het bij ons gegroeide cynisme vergeeft en een stapje harder wil lopen om de einddatum deze keer wat ons betreft met dezelfde ‘ketens’ vast te leggen, als die die de mensen op de bajesboten van hun vrijheid berooft?"

Naschrift

Bij de stemmingen aan het einde van de vergadering kon de SP niet anders dan tegen stemmen, net als meerdere andere partijen. "Geen mens is illegaal, weg met de bajesboten", aldus de stemverklaring van Zoomermeijer. Uiteindelijk stemden 16 raadsleden tegen het bestemmingsplan en 19 voor. Onder de voorstanders alle collegepartijen. Helaas dus ook GroenLinks, dat hiermee instemde met het langer laten liggen van de bajesboten. Van VVD, ZOG en zelfs PvdA wisten we al niet beter, maar van GroenLinks hadden we meer 'ballen' verwacht.

U bent hier