h

SP en D66 willen debat over privacy

19 september 2011

SP en D66 willen debat over privacy

De laatste tijd heeft de gemeente Zaanstad een aantal missers gemaakt op het vlak van privacy. Het wordt tijd dat dit onderwerp in zijn geheel aan de kaak wordt gesteld, niet alleen de diverse missers, los van elkaar. Daarom dienden SP en D66 onderstaand agendainitiatief in, een verzoek om het onderwerp 'privacy' in de raad te bespreken.

Ronald van Braam"Op 13 september 2011 stond er in het Noordhollands Dagblad/Dagblad Zaanstreek dat de basisadministratie (GBA) van Zaanstad in orde is. Dat blijkt uit de laatste GBA-audit die door het ministerie van Binnenlandse Zaken is uitgevoerd. Dat is een goed resultaat waar de gemeente Zaanstad trots op mag zijn. Toch vinden de fracties SP en D66 dat er nog een aantal zaken moeten verbeteren.

Uit de antwoorden op diverse schriftelijke vragen in het recente verleden van de SP- en D66-fractie is gebleken dat de privacy van de burgers van Zaanstad onvoldoende gewaarborgd wordt. Daarom zijn wij van mening dat er een nieuw, uitgebreid privacydocument (protocol) moet komen met duidelijke regels voor de gemeente Zaanstad. Zo is gebleken uit schriftelijke vragen door de SP op 6 juli jongstleden dat de gemeente gegevens van inwoners in Zaanstad ongevraagd verstrekt voor benchmark-onderzoek. Door D66 zijn op 29 september 2010 schriftelijke vragen gesteld over persoonsgegevens van Turkse inwoners die ongevraagd zijn verstrekt aan de Vrije Universiteit in Amsterdam voor wetenschappelijk onderzoek. Uit de antwoorden op deze vragen blijkt dat het college meent rechtmatig te hebben gehandeld terwijl dit uiterst twijfelachtig is. En recenter nog zijn er door de SP fractie vragen gesteld over de webcam op de Zaanse Schans. Die viel zo te bedienen dat je kon inzoomen in woningen op de Lagedijk in Zaandijk.

Door bovenstaande zaken zijn de fracties van D66 en SP zeer bezorgd geworden over de manier waarop de gemeente Zaanstad omgaat met de persoonsgegevens en privacy van onze burgers in Zaanstad.

Wij stellen daarom voor in het Zaanstad Beraad het volgende te bespreken:
• Hoe kan de gemeente Zaanstad haar inwoners beter beschermen tegen ongewenst gebruik van persoonsgegevens door derden?
• Is de gemeenteraad van mening dat er een nieuw, uitgebreider protocol privacy moet komen zodat medewerkers van onze gemeente betere richtlijnen hebben om mee te werken?

Wanneer er onvoldoende garanties kunnen worden gegeven door het college zal er een motie worden ingediend bij de eerstvolgende raadsvergadering.

Namens de SP-fractie,
Roland van Braam
Steunfractielid

Namens de D66-fractie,
Emre Kanik
Gemeenteraadslid

U bent hier