h

Stop het opsluiten van vreemdelingen

27 december 2011

Stop het opsluiten van vreemdelingen

De bajesbootactie van de SP heeft mensen aan het denken gezet. Hier een ingezonden stukje van één van onze leden.

Een journalistieke reportage over het wereldwijde vluchtelingenprobleem door Leontine van de Bos

Immigratie, terrorisme en drugsbestrijding worden in één adem genoemd. Dat is niet goed, omdat dit criminaliserend werkt. Immigratie moet uit dit rijtje worden weggehaald.

Vreemdelingen en asielzoekers worden vaak profiteurs genoemd, mensen die alleen maar van onze economie gebruik willen maken. Ze worden afgeschilderd als leugenaars en criminelen.

Een vreemdeling, niet verdacht van het plegen van een strafbaar feit, maar vaal zonder geldige papieren, wordt slechter behandeld in een vreemdelingengevangenis dan personen die verdacht worden van het plegen van een strafbaar feit.

Het gevangen nemen van vreemdelingen is een soort van gijzeling. Het gaat om een fysiek dwangmiddel om informatie te verkrijgen en hen mee te laten werken aan hun terugkeer.

Lukt het niet om de daarvoor benodigde papieren te verkrijgen, worden ze gewoon weer op straat gezet.

Er bestaan geen onwettige mensen, er bestaan onmenselijke wetten.

Wie vluchtelingen gevangen zet is z’n eigen vrijheid niet waard.

Ieder heeft recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid voor zijn persoon.

Er wordt vaak een zeer negatief verhaal over vreemdelingen verspreid.

Lees eens het boek “Op de vlucht: tussen vluchtelingen, asielzoekers en mensensmokkelaars”, geschreven door Caroline Moorehead.

U bent hier