h

SP vraagt Zaanstad om Russische mensenrechten aan de orde te stellen

7 november 2013

SP vraagt Zaanstad om Russische mensenrechten aan de orde te stellen

Dit weekend, 9 november, brengen koning Willem-Alexander en koningin Máxima een bezoek aan Moskou. Dit om de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven in Rusland te behartigen. Uiteraard staat dit in het teken van het ‘Ruslandjaar’, ter viering van 400 jaar handelsbetrekkingen tussen beide landen.

De SP vreest dat de handelsbelangen voorop zullen staan en de zorgwekkende mensenrechtensituatie in Rusland onderbelicht zal blijven tijdens de gesprekken. De SP maakt zich, met vele andere gewone Nederlanders en Russen, zorgen over het gebrek aan een vrije pers in Rusland, de onderdrukking van homosexualiteit en de mensonterende behandeling van demonstranten. Wij zouden daar aandacht voor willen blijven vragen en dit niet gehinderd laten worden door handelsbelangen.

Het bezoek van het koninklijk paar is een uitstekende gelegenheid om deze kwestie bij de Russische regering weer aan de orde te stellen.

Dit is waarom we vragen of het college namens de gemeente Zaanstad deze boodschap door wil geven aan de verantwoordelijk minister, Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken.

En we hebben wel recht van spreken, want het Ruslandjaar voert immers terug op het bezoek van Czaar Peter aan de Zaanstreek. En in de rode Zaanstreek van de vorige eeuw nog, was veel symphatie voor de Russische revolutie. Er is dus een band, een vriendschapsband zo je wil, die ons het recht geeft als vrienden kritiek te uiten.

Voorstel voor een brief aan de minister:

Aan: Zijne exellentie minister Frans Timmermans

Betreft: Bezoek Moskou

Geachte heer Timmermans,

Het bezoek van de koning aan Rusland, willen we graag gebuiken om onze bezorgdheid te uiten over het lot van de gevangen genomen Greenpeace-activisten, die met hun actie terecht aandacht hebben gevraagd voor de milieubedreigende activiteiten van Rusland in het Noordpoolgebied, net zoals Greenpeace dat in tal van andere landen heeft gedaan waaronder Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika. Tevens maken wij ons ernstige zorgen over de koers van Rusland met betrekking tot het handhaven van de mensenrechten. Rusland houdt leden van de popgroep Pussy Riot op mensonwaardige wijze gevangen, en heeft willekeurig protestanten opgepakt tegen de verkiezing van Vladimir Putin, die onder zeer betreurenswaardige omstandigheden gevangen worden gehouden zonder enige rechtsbescherming te hebben genoten.

De Zaanstreek heeft zeer oude banden met Rusland. We hebben het Czaar Peterhuisje, we drijven al honderden jaren handel met Rusland. Deze positie gaan wij gebruiken om de aandacht te vragen voor de misstanden in Rusland. Wij willen dat de Greenpeace-activisten onmiddellijk worden vrijgelaten, en dat de mensenrechtensituatie in Rusland verbetert, en dat mensen die protesteren eerlijke rechtsbescherming krijgen. Dat is ook in het belang van Rusland zelf. Door het schip vsn Greenpeace in beslag te nemen en de activisten gevangen te houden heeft Rusland Greenpeace en Amnesty international een wereldwijd platform gegeven om de misstanden in Rusland bekender te maken. Putin heeft hiermee het schip van Troje binnengehaald.

Ook in Zaanstad gaan we aandacht schenken aan de misstanden in rusland zolang de activisten vastzitten en de mensenrechtensituatie niet verbetert.

Wij vertrouwen erop dat deze boodshap wordt meegenomen naar het Kremlin.

Deze conceptbrief is opgesteld door Evert Hartog, kandidaatsraadslid voor de SP.

U bent hier