h

'Gooit bestuur Baanstedelingen in AWBZ?'

10 januari 2014

'Gooit bestuur Baanstedelingen in AWBZ?'

In het kader van de transitieplannen zoals neergelegd door het bestuur (lees: de wethouders van de diverse gemeenten) heeft men het bedrijf Agens verzocht het detacheren op zich te nemen. Met als eerste quotum om 150 mensen te detacheren. Nou zal iedereen denken dat Agens daar gezien de crisis, en de moeite die Baanstede met detacheren had, een harde kluif  aan zal hebben.

Door Jon Wempe (op persoonlijke titel)

Als zij daar in slagen geven ze niet alleen een brevet van onkunde aan de Baanstedelingen die dit in het verleden deden. Maar vinden ook mij als scepticus juichend langs de lijn.

Niets is echter minder waar. Van deze 150... zijn er 100 al bij werkgevers gedetacheerd. Ja, u leest het goed de gemeenschap geeft goed geld uit aan Argens, een detacheringsbedrijf. Maar geeft daarbij een cadeau van 100 mensen die al een detacheringscontract hebben!

Ben ik cynisch als ik nu al de juichende verslagen zie? Die vermelden dat Agens wel slaagt waar BaanStede al die tijd al faalt? Door 150 mensen te detacheren?

Deel twee van het transitieplan: Groen en de Post-afdeling verzelfstandigen of partners laten vinden om dit samen mee te doen.

Om de groenafdeling een goede positie te geven om eventuele Partners te vinden die in deze barre tijden bereid zijn een groot groenbedrijf in zijn gelederen op te nemen zouden de gemeente er goed aan doen, de groenafdeling een aantal langdurende contracten te geven, dit omdat deze afdeling dan aantrekkelijk is voor bedrijven.

Niets is echter minder waar. Ook hier lijkt het wel of de grote gemeenten er alles aan doen hun eigen plan te laten mislukken. Er worden geen langdurende contracten af gegeven!

De Business Post verzelfstandigen: ook daar is het slagen van het plan in belangrijke mate van afhankelijk.
Je mag dus verwachten dat deze ook op weg mag met wat garanties voor het werk dat zij nu al uitvoeren .

Maar nee. Ook geen detacheringsprijs die het slagen van een verzelfstandiging ondersteund. De Post moet de hoofdprijs van 8 euro per uur betalen. Dit terwijl bij anderen een prijs van 4 euro (stichting Noppes) gevraagd en gekregen wordt.
 
Even vertaald naar brieven die daar voor gelopen moeten worden 8x8=64= 37 cent per stuk. 200 poststukken per dag per persoon x 30 = 6000 post stukken per dag! Dat is buiten andere kosten, de leiding, behuizing, vervoer en andere zaken.
 
Tegelijkertijd is mij verteld in een presentatie door de Taskforce ziekteverzuim dat deze 44 mensen op de lijst heeft staan die naar de dagbesteding worden gebonsjoerd.

Dit ging goed met zo'n 15 mensen, maar bij de overige werden zij tegen gewerkt door bonden, juristen en de SP, die daar niet bij staan te juichen. En terecht, zij komen nog op voor wat juist is!
 
Een en ander doet bij mij toch wel de wenkbrouwen tot ruim boven mijn kruin rijzen. Het lijkt er op dat dit bestuur geen ander oogmerk heeft dan zoveelmogelijk mensen over de muur van het AWBZ te gooien, en externe bedrijven geld te laten verdienen aan het falen van hun eigen plan...

Jon schreef dit op persoonlijke titel en is actief lid van het Actiecomité BaanStede, vakbondslid en werkzaam bij BaanStede

U bent hier