h

De kwestie Joke Kaviaar

20 mei 2014

De kwestie Joke Kaviaar

Op donderdag 15 mei diende het hoger beroep van de Zaanse activiste tegen het asielbeleid, Joke Kaviaar. Ze is veroordeeld voor vier maanden gevangenisstraf wegens opruiing. In teksten die vanaf 2008 op haar website zijn verschenen heeft ze volgens het Openbaar Ministerie aangezet tot geweld, o.a. door te verwijzen naar actiegroep RaRa die in de jaren tachtig actie voerde tegen apartheid, en brand stichtte bij bedrijven die handel voerde met Zuid-Afrika zoals Makro en de Amro Bank.

Door Evert Hartog, raadslid

Voorafgaand aan de rechtszaak was een kleine demonstratie op de Dam in Amsterdam. Er werden pamfletten uitgedeeld met de vier verboden teksten waarvoor Joke Kaviaar is veroordeeld en een van de teksten werd voorgelezen. Na het voorlezen van de tekst is de actievoerder gearresteerd, later werden nog 6 actievoerder gearresteerd vanwege het uitdelen van de pamfletten. De teksten zijn overigens gewoon te vinden op de link onderaan dit stuk.

Hoewel er maar enkele tientallen demonstranten naar de Dam waren gekomen, die in geen enkel opzicht de openbare orde hebben verstoord, was er een grote politiemacht aanwezig, die erg provocerend optrad. De enige die de openbare orde hebben verstoord waren de agenten. Na de demonstratie op de Dam zijn de activisten in een demonstratieve optocht naar het gerechtsgebouw gelopen.

Het OM was in de rechtszaal vertegenwoordigd door een advocaat generaal met een heel zwak verhaal. Ze eiste een hogere straf van 6 maanden, moest na elke alinea lang nadenken en zoeken, en kwam met weinig overtuigende voorbeelden om haar verhaal te onderbouwen. Volgens deze advocaat mogen politici zoals Geert Wilders en cabaretiers zoals Beau van Erven Dorens wel opruiende taal gebruiken en politiek activisten zoals Joke Kaviaar niet. Dat lijkt verdacht veel op met twee maten meten, of met een ander woord, discriminatie of klassenjustitie. De advocate bevestigde het vooroordeel dat het OM een vergaarbak van talentloze juristen is.

Het verhaal van de advocaat van Joke Kaviaar was zo goed dat er juridisch geen speld tussen te krijgen was, waardoor ik dacht dat vrijspraak onvermijdelijk leek. Dat veranderde echter na de lange toespraak van Joke, waar Fidel Castro een puntje aan had kunnen zuigen. Joke had een bewonderenswaardig en strijdbaar verhaal waarin ze de misstanden in onze samenleving tegen asielzoekers in het bijzonder en zwakkeren in het algemeen aan de kaak stelde. Ze gaf aan geen enkel respect te hebben voor welk gezag dan ook en bestempelde zo ongeveer de gehele gevestigde orde als de vijand. Dat laatste deed afbreuk aan haar betoog. In haar verhaal riep ze zo sterk op tot opstand tegen het systeem en de gehele gevestigde orde dat ze de indruk wekte op een veroordeling uit te zijn. Haar verhaal is op onderstaande link te vinden.

Ten slotte vroeg haar advocaat de USB-stick en de laptop terug te geven. Het OM heeft een half jaar geleden beloofd die spullen terug te geven maar is die afspraak niet na gekomen. De spullen zijn door de politie bij een inval in haar woning door de politie uit haar huis gestolen. Uitspraak op 28 mei.

Zie ook www.13-september.nl

Update: Activiste ontloopt celstraf voor opruiing

U bent hier