h

Hoop voor behoud Festina Lente

8 mei 2014

Hoop voor behoud Festina Lente

Evert HartogEnige tijd geleden, op woensdag 12 maart, heeft een SP-delegatie op het hoofdkantoor van Evean in Purmerend, 4.000 handtekeningen overhandigd aan Evean. Evean is de zorginstelling die het gebouw van Festina lente huurt van woningbouwcorporatie Woonzorg om ouderen een goede oude dag te kunnen geven.

Door Evert Hartog, raadslid

Die goede oude dag staat op het spel omdat er op ouderenzorg wordt bezuinigd en mensen langer thuis moeten blijven wonen. Het aantal plaatsen in verzorgingstehuizen moet omlaag en een deel van de tehuizen verdwijnt, waardoor een deel van de huidige bewoners verplicht moet verhuizen. Ook verzorgingstehuis Festina Lente stond op de nominatie om in 2017 te worden gesloopt.

Deze week heeft de SP contact gehad met mevrouw Cristel Anderson van de woningbouwcorporatie Woonzorg. De plannen voor Festina Lente zijn nu veranderd. Ook bij Woonzorg ziet men nu dat het verdwijnen van het zorgcentrum niet alleen voor de ouderen die daar wonen, maar ook voor de bewoners in de aanleunwoningen een groot probleem is. Als het zorgcentrum er niet meer is, vervallen ook de recreatie- en zorgfuncties die daar worden uitgevoerd voor de bewoners voor de aanleunwoningen en daarmee wordt de het hele idee van de aanleunwoningen ondergraven.

Momenteel wordt er door Woonzorg en Evean met de gemeente Zaanstad overleg gevoerd over een manier van behoud van het gebouw van Festina Lente, waarbij in een deel van het gebouw voor een kleiner aantal mensen intramurale zorg mogelijk blijft en de recreatie- en zorgfuncties voor de aanleunwoningen intact blijven. Voor het vrijkomende gedeelte van het gebouw zal een andere functie moeten worden gevonden. Daarover wordt deze week overleg gevoerd met wethouder Jeroen Olthof van de gemeente Zaanstad.

Er gloort nu hoop aan de horizon, maar we houden de vinger aan de pols!

Meer lezen?

U bent hier