h

Goede voorzieningen asielzoekers hotelboten

25 oktober 2014

Goede voorzieningen asielzoekers hotelboten

Sonja van ElmptDe discussie of we mensen in Zaanstad moeten en willen opvangen hoeft niet gevoerd te worden, daar zijn we het met elkaar toch wel over eens. Alleen de plaats in de Achtersluispolder en welke mensen we onder welke omstandigheden kunnen opvangen op deze plaats is wel onderwerp van discussie. De SP heeft samen met ander partijen een aantal moties ingediend, niet omdat we tegen de opvang zijn, maar om de situatie de mensen daar verblijven te verbeteren.

Bijdrage van raadslid Sonja van Elmpt in de raadsvergadering van 23 oktober 2014 over de komst van de hotelboten voor asielzoekers

Met motie 70 willen we goed vastleggen dat de locatie op de zogenaamde 'hotelboten' (de voormalige 'bajesboten', maar nu geen gevangenis meer gelukkig) in de Achtersluispolder niet zal worden gebruikt als volwaardig asielzoekerscentrum waar de hotelboten en de plek niet geschikt voor is, en ook als zogenaamde 'Pre-POL' de allereerste opvang is deze locatie niet geschikt.

Met motie 71 willen wij regelen dat het geld dat we krijgen van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (coa) voor de opvang is, daar dan ook voor besteed wordt.

Goede verbinding met de stad

Met motie 73 willen we aandacht voor de mogelijkheid voor deze mensen om goed openbaar vervoer te regelen. Het argument dat de bushalte op loopafstand is, vinden wij discutabel. Het is niet alleen dik een kwartier lopen, maar ook nog eens door een bedrijventerrein waar het niet altijd even prettig wandelen is, zeker voor vrouwen. Bovendien wordt daarmee geen rekening gehouden met minder mobiele mensen. Wij denken dat om mensen hier goed op te kunnen vangen het belangrijk is dat ze zich welkom voelen en niet weggestopt op een bedrijventerrein. Daar hoort dan ook een goede busverbinding bij.

Hoe die er precies uit moet zien maakt ons niet uit. Misschien kunnen bussen die nu van en naar de garage rijden even een stukje omrijden naar de hotelboten zodat ze kunnen overstappen op de vlinder. En misschien is het voldoende dat er een soort beurtbus op bepaalde tijden gaat rijden. Wij denken dat er met de bewoners moet worden gekeken op welke tijden en op welke wijze ze op een goede manier naar het centrum en het station kunnen komen.

Geen kinderen op de hotelboten

Motie 72: Geen kinderen op de boten. Er wordt door het coa gezegd dat er in principe geen kinderen zullen worden opgevangen op deze boten. Dat is ons te mager.
Wij willen harde toezeggingen dat er geen kinderen zullen worden opgevangen.

Voor schoolgaande kinderen kan het niet omdat er geen schoolvoorziening en voldoen speelruimte is. Voor de kleintjes is de opvang ronduit gevaarlijk te noemen door het water en hoge kades en ook het gebrek aan speelruimte.

En wat is er op tegen om het zo hard af te spreken? Wat zou een reden kunnen zijn om er toch kinderen op te vangen? Wij kunnen ze niet verzinnen.

Welkom!

Laten wij deze mensen niet alleen opvangen maar niet alleen met woorden maar ook met daden welkom heten in onze gemeente!

Update

De motie om geen kinderen (geen minderjarigen)  op te vangen op de boten, omdat er geen voorzieningen voor hen zijn, werd aangenomen. De overgrote meerderheid van de raad stemde daarna voor de komst van de boten.

U bent hier