h

'Steden, laat asielzoeker niet op straat zwerven'

1 oktober 2014

'Steden, laat asielzoeker niet op straat zwerven'

De gemeente Utrecht heeft eerder laten zien dat het mogelijk is zelf grenzen te stellen en te voorkomen dat mensen tegen hun wens op straat moeten leven. Met de asielzoekerscentra in Utrecht staat de afspraak dat in die stad geen mensen 'geklinkerd' mogen worden. Toen vorige week Teeven deze afspraak voor het eerst sinds lange tijd frustreerde door wel een asielzoeker op straat te laten zetten leidde dat tot een stevige veroordeling van de Utrechtse politiek, waaronder van VVD-burgemeester Jan van Zanen.

Laten de grote steden nu hun verantwoordelijkheid nemen. Door de komende winter te voorzien in een bed, sanitaire voorzieningen en voedsel voor asielzoekers die geen verblijfsstatus hebben, maar tegelijkertijd geen kant op kunnen. Utrecht doet dit al en wil daarmee doorgaan. Vandaag doen D66 en de SP aan de Amsterdamse gemeenteraad het voorstel ook in Amsterdam voor noodopvang te zorgen.

Dit ingezonden stuk, dat onder andere door de fractievoorzitters van de SP in Amsterdam en Utrecht is geschreven, is actueler dan ooit door de waarschijnlijke komst van de hotelboten (voorheen bajesboten, nu opvangboten) in Zaandam.

U bent hier