h

DIDF bedreigd en doet aangifte

19 november 2014

DIDF bedreigd en doet aangifte

Op zondag 16 november rond 13:30 uur is de voorzitter en een tweetal bestuursleden van DIDF bedreigt door een bestuurslid van het BewonersBedrijf de Poelenburcht, in de persoon van dhr. Ali Acer. Dit gebeurde tijdens een openbare ledenvergadering van DIDF, voor het buurthuis de Poelenburcht.

Persverklaring van de Turkse organisatie DIDF naar aanleiding van de bedreiging van DIDF op zondag 16 november

Rond 13:30 uur vanmiddag liep Ali Acer langs en riep eerst "leugen, leugen" tegen de voorzitter Gazi Gulum en daarna begon hij te roepen "zolang ik hier ben komen jullie niet binnen, ik verscheur je, jij en nog andere twee bestuursleden ik ben nog niet klaar met jullie, jullie gaan het nog zien, ik ben een pro-Erdogan aanhanger ik ben nog niet klaar met DIDF, ik maak jullie allemaal af". Hierna is de heer Ali Acer vertrokken.

Dit is ongehoord en onacceptabel!

Wij zijn van mening dat de heer Ali Acer de boel wil laten escaleren in Poelenburg. Dit is niet wat DIDF wil. Voor ons is het duidelijk dat niemand belang bij heeft, bij een escalatie in de wijk Poelenburg, met welke groep dan ook. Echter laat DIDF zich niet bedreigen door een conservatieve pro Erdogan aanhanger en een bestuurslid van het Bewonersbedrijf de Poelenburcht.

Wij willen de Burgemeester en de verantwoordelijke wethouder vragen om snel actie te nemen om dit soort personen binnen een wijk waar veel culturen samen leven niet te tolereren binnen het bestuur van BewonersBedrijf van het buurthuis de Poelenburcht. Met dit soort personen gaan mensen meer uit elkaar leven dan samen leven. Tevens kan dit soort gedrag een vergaande spanningen verrichten binnen de verschillende gemeenschappen.

DIDF wil zonder beperkingen terug keren naar de Poelenburcht om de emancipatie en de participatie van de migranten in Poelenburg actief te bevorderen.

Bovenstaande is de persverklaring van DIDF. Wij publiceren die hier nu omdat tot op heden het college nog geen actie lijkt te hebben ondernomen, terwijl hier wel de vrijgheid van meningsuiting, veiligheid en de openbare orde in het geding zijn.

Meer lezen?

U bent hier