h

SP stelt vragen over uitsluiting DIDF uit Poelenburcht

23 oktober 2014

SP stelt vragen over uitsluiting DIDF uit Poelenburcht

Donderdag 23 oktober stelde fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer vragen aan de wethouder over de ontstane situatie in de Poelenburcht, zoals hij maandag al op Radio 1 had aangekondigd. Volgens de SP is het uitsluiten van een organisatie uit een buurthuis op grond van het uiten van een mening (een mening die de SP overigens deelt), een schending van de democratische vrijheden. Dit raakt onze beschaving in het hart. Het is aan de gemeente om in te grijpen om deze rechten te garanderen.

Patrick Zoomermeijer stelt kritische vragen met veel mensen van DIDF op de publieke tribune

Achtergrond

Afgelopen weekend is de Turkse migrantenorganisatie DIDF plotseling de toegang ontzegd tot buurthuis Poelenburcht in Poelenburg, waar DIDF haar vaste plek heeft als huurder. Volgens de beheerder van Poelenburcht waren er klachten, die mogelijk waren te interpreteren als bedreigingen, bij hem binnengekomen over kritiek die DIDF heeft geuit op president Erdogan van Turkije. De beheerder respecteerde die kritiek en sloot DIDF buiten. Weliswaar mocht DIDF tijdelijk weer naar binnen na tussenkomt van wethouder Olthof, maar de beheerder houdt vol dat DIDF in principe niet meer welkom is. Daarbij speelde volgens hem ook een reden dat zijn exploitatie in het gedrang kan komen als hij DIDF toch toelaat, waarmee DIDF feitelijk ‘besmet‘ werd verklaard.

Vragen

  • Is de wethouder het met ons eens dat een buurtcentrum een maatschappelijke functie heeft en dus voor iedereen en iedere niet-commerciële organisatie open zou moeten staan?
  • Is de wethouder het met ons eens dat DIDF geen strafbare feiten heeft begaan en dat de door de beheerder van Poelenburcht aangehaalde kritiek op Erdogan onder het in Nederland hooggewaardeerde recht op vrije meningsuiting valt en zelfs geen fatsoensnormen overschreed?
  • Aangezien de nood voor DIDF nu hoog is, hoe denkt de wethouder te voorzien in een geschikte locatie voor DIDF op korte termijn?
  • Hoe denkt de wethouder in de toekomst de toegankelijkheid van buurthuizen te garanderen, zodat er voor iedereen plek is?
  • Durft de wethouder de stelling aan dat nu onder druk van bedreigingen is gezwicht, en zo wordt toegegeven aan ontoelaatbaar en ondemocratisch gedrag?

Meer lezen?

U bent hier