h

Chaos dreigt voor personeel en dienstverlening wijkteams

9 januari 2015

Chaos dreigt voor personeel en dienstverlening wijkteams

Patrick ZoomermeijerOp 1 januari stond in het Noordhollands Dagblad dat het college zich mengt in de overgang van de wijkteams van SMD/Evean naar de organisaties RIBW en Dock en niet in de personele consequenties daarvan. Dit naar aanleiding van een brief van de Abvakabo, waarin deze bond aan de bel trok vanwege de chaotische aanbesteding van de wijkteams. Die heeft nu tot gevolg dat in de sociale wijkteams (SWT's) in Wormerveer, Zaandam-West/Oude Haven en Nieuw-West-Rooswijjk-Westerkoog maar vijf van de 17 medewerkers op hun plek blijven zitten.

Actualiteitsvragen gesteld op 8 januari aan de wethouder door fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer

De vakbond heeft het college uitgebreid laten weten dat RIBW en Dock al het personeel op grond van Overgang van Ondernemingen, artikel 11.4 van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening en de regel van ‘opvolgend werkgeverschap’ (rekening houdend met de nota van wijziging bij het wetsvoorstel Werk en Zekerheid en de ‘ketenregeling’) gewoon over zouden moeten nemen. De bond is ook bereid daarvoor naar de rechter te gaan.

Dat het college ervoor kiest zich afzijdig te houden, is een slechte zaak. Niet alleen riskeert ze daarmee een rechtszaak van een bond die in haar recht staat. Niet alleen ontkent ze daarmee haar verantwoordelijkheid als betalende opdrachtgever. Niet alleen ontkent ze daarmee bestuurlijke verantwoordelijkheid, omdat Welsaen met SMD en Evean in een bestuurlijke fusie is samengegaan, en de nu getroffen werknemers feitelijk door de gemeente in deze positie zijn gebracht.

Erger is de kapitaalvernietiging, de onrust voor mensen die gebruik maken van de wijkteams en de dramatische gevolgen voor het personeel. Sommigen daarvan werken al decennia in Zaanstad als welzijnswerker, en staan nu buiten hun schuld aan de zijlijn. Zij weten niet eens of ze nog salaris krijgen doordat de verschillende organisaties naar elkaar wijzen in deze kwestie. Hoe moeten ze boodschappen doen, hun huur of hypotheek betalen?

Vragen SP

  • Is de wethouder het met ons eens dat het een schande is dat personeel niet weet waar het aan toe is? Zelfs niet weet of ze nog salaris krijgen?
  • Is de wethouder het met ons eens dat de dienstverlening naar mensen die gebruik maken van de wijkteams door deze personeelswisselingen en de logistieke chaos niet gegarandeerd kan worden?
  • Is de wethouder het met ons eens dat hier Overgang van Ondernemingen en de andere genoemde punten van toepassing zijn?
  • Is de wethouder het met ons eens dat de gemeente Zaanstad, doordat wat nu gebeurt een gevolg is van haar beleidskeuzes, de werknemers na een bestuurlijke fusie in het verleden nu in deze situatie zitten, en de gemeente de opdrachtgever van de wijkteams is, de gemeente wel degelijk verantwoordelijk is?
  • Wat denkt de wethouder te gaan doen om te zorgen dat het personeel duidelijkheid krijgt over haar toekomst (en salaris!), en dat de dienstverlening van de wijkteams gecontinueerd wordt? De nood is hoog!

Meer lezen?

U bent hier