h

SP kritisch over sluiting brandweerposten

20 januari 2015

SP kritisch over sluiting brandweerposten

Roland van BraamIn het Noordhollands Dagblad van zaterdag 17 januari 2015 lazen we dat acht brandweerposten in de regio Zaanstreek-Waterland niet echt van groot belang zijn voor de snelheid waarmee de brandweer ter plaatse kan zijn. Dit is één van de uitkomsten van een onderzoek. De SP maakt zich zorgen over de uitkomsten van het onderzoek. Dit sprak Roland namens de SP ook uit op Zaanradio (uitzending 18.00 uur, op 38:45) op 20 januari.

Schriftelijke vragen gesteld aan het college door raadslid Roland van Braam

De SP zet grote vraagtekens de opmerking dat acht brandweerposten 'niet van groot belang zijn'. De SP is van mening dat elke brandweerpost in de regio van belang is en de veiligheid van onze inwoners in de hele regio ten goede komt. De uitkomst van het onderzoek wordt nu gebruikt om beleidsmatig voor te sorteren om nog meer te bezuinigen op brandweerposten en deze te sluiten in de toekomst.

Vragen SP

  • Uit gesprekken die de SP heeft gevoerd met vrijwillige brandweerlieden (en wat niet uit het onderzoek naar voren is gekomen, maar wel van toepassing is) blijkt dat vanaf heden iedere brandweerkazerne in Zaanstad 75% van zijn oefeningen zelf moet gaan verzorgen. Dit werd voorheen vanuit de locatie op het Prins Bernardplein verzorgd. Dit is een te grote belasting voor veel kazernes en kan uiteindelijk invloed hebben op de mate waarin het personeel is geoefend. Deelt u de zorgen van de vrijwilligers? Zo ja, welke actie gaat u ondernemen? Zo nee, graag een toelichting.
  • In één van de scenario’s blijkt dat de opkomsttijden bij het uitrukken vanuit Zaanstad naar naburige gemeenten verslechteren. Op deze manier komt de veiligheid van inwoners van naburige gemeenten in gevaar. Want als de spuitwagen elders bezig is, dan moet die uit een andere gemeente komen die een nog langere aanrijtijd heeft. Deelt u de zorgen van de SP? Zo ja, welke actie wilt u ondernemen om dit te voorkomen?

Meer lezen?

U bent hier