h

Voorzitter Maikel Kat: 'we gaan vlammen'

16 januari 2015

Voorzitter Maikel Kat: 'we gaan vlammen'

Maikel KatIk moet meteen zeggen dat we vanavond tijdens deze Nieuwjaars borrel eigenlijk niets speciaals doen. 

Niet zoals bij GroenLinks een speciale prijs uitloven, de duurzaamheidsprijs. 
Niet zoals bij de PvdA een speciale locatie het Holland Heineken huis, uhh ik bedoel het Holland Routehuis natuurlijk… op het Hembrugterrein. 
En ook niet zoals bij D66 een speciaal persoon uit de tweede kamer uitnodigen over... ja, onderwijs: Paul van Meenen.

Toespraak van afdelingsvoorzitter Maikel Kat op de nieuwjaarsreceptie van de SP Zaanstreek van 14 januari 2015

Wat hebben we dan wel? 
Nou, wat we wel hebben straks zijn bitterballen en vlammetjes. 

En dat is precies wat we dit jaar gaan doen: vlammen!


Dat is nodig ook dit jaar, want er staat heel wat te gebeuren. 
En dat vlammen doen we samen! Fel, vurig en strijdlustig!
 We doen dat samen met onze fractie, ons bestuur, onze sympathisanten, onze actieve leden en met jullie die hier aanwezig zijn want zonder jullie kan het vuur niet branden.

Afgelopen jaar is er veel gebeurd. Ik zal niet te veel terugblikken of vooruit kijken want dat zal Patrick ook zo dadelijk nog wel doen. 
En wat we het afgelopen jaar gedaan hebben kunnen jullie ook allemaal zien op de fotocompilatie die we gedurende de avond afdraaien en die Jan van Keulen in elkaar heeft gezet. 
Toch wil ik even kort terug naar 2014.

2014, waar we met de gemeenteraadsverkiezingen van 3 naar 5 zetels zijn gegroeid! Iets waar we keihard aan gewerkt hebben, maar vooral ook gewoon heeel veeel lol met elkaar hebben gehad. 
Tijdens de campagne, maar en ook tijdens de andere acties en de momenten op straat. 
Want daar zie ons nog steeds heel vaak. En dit jaar zo niet nog vaker. 
2014, waar we ons 20 jarig bestaan als afdeling hebben gevierd. 
Maar die periode heeft ook zijn tol geëist, want het bestuur was van 8 naar 5 man uitgedund en onze vorige voorzitter, Gabriëlla, is naar Brussel gegaan voor versterking in Europa als fractieassistent van Dennis de Jong.

Maar… sinds afgelopen december hebben we een nieuw bestuur. 
Het is een groot en divers bestuur van 10 man en vrouw! dat met veel enthousiasme en nieuwe ideeën is gestart. 
En dat enthousiasme willen we graag vanavond al met jullie delen. 

Wat mij ook nog opgevallen was, is dat we vlak na het aantreden van het nieuwe bestuur bijna een nieuw SP-lid er bij hadden.

Nu zal je denken, ja er komen zo vaak nieuwe leden bij, bij de SP. Is dat nu zo bijzonder? 
Maar dit was niet zomaar een lid, dit was een koninklijk lid.
 
Hebben jullie die kersttoespraak van koning Willem-Alexander gehoord?

Hij vertelde dat de samenleving onder druk staat, landelijk, maar ook dicht bij huis, in wijken en buurten, op scholen, op het werk, op internet. 
Dat de waarde van vrijheid en democratie vooral duidelijk is voor wie er niet over beschikt. Dat het ideaal van een vrije, open samenleving een samenleving is waarin ieder mens zichzelf mag zijn en op voet van gelijkwaardigheid mag meebouwen. Dat mensen alleen echt vrij kunnen zijn als zij zichzelf mogen zijn in een samenleving die accepteert dat mensen van elkaar verschillen. 
Dat we elkaar nodig hebben, sterker dan we zelf vaak beseffen.
 Dat ieders gaven en vaardigheden even waardevol en belangrijk zijn!
 Dat de kracht van Nederland meer is dan individuele talenten. 
Dat de kracht van Nederland zit in wat we er samen van maken. 

Dat was bijna letterlijk een stuk uit "Heel de mens", ons beginselprogramma!

Je ziet het:de SP-gedachte is overal aan het doordringen. 
Als de koning zou gaan stemmen, dan stemt hij SP. 
We moeten alleen wel wat aan zijn uitkering doen dan.

Het afgelopen jaar was ook een rumoerig jaar met zware en moeilijke momenten.
Denk nog maar eens aan de neergeschoten vlucht MH17 en de Ebola-uitbraak.

En als we naar dit jaar kijken zal het ook rumoerig worden.
 
De voorbereidingen voor de provinciale verkiezingen zijn in volle gang en verschillend campagnemateriaal is al besteld. Anna de Groot, die de campagne voor de provinciale Staten leidt en zelf ook verkiesbaar is op de 6e plaats verteld straks nog hoe belangrijk dat is. 
Door straks op 18 maart in grote getalen op de SP te stemmen kunnen we het huidige kabinet in een heel moeilijk parket brengen en kunnen we het huidige afbraak beleid eindelijk eens keren.

Dit jaar is ook het jaar van de decentralisaties.
 We hebben de decentralisatie van de zorg die nu voor en groot deel bij de gemeente ligt. En tegelijk is er minder zorg beschikbaar omdat dat die decentralisatie tegelijk met een grote bezuinigen gepaard gaat.

De gemeente wordt de plek waar je alleen de zorg krijgt die je nodig hebt. 
Nou... mensen vragen echt GEEN zorg die ze NIET nodig hebben. 
Mijn ervaring is dat mensen eerder helemaal niets vragen dan te veel.
En dat houden we dus scherp in de gaten. 
We verzamelen de verhalen van iedereen die hier mee te maken heeft.

En dan hebben we de huurverhoging die maar door gaat. En waar we nauwelijks nieuwe woningen, onderhoud of verbeteringen voor terug zien.

En we hebben de armoede, en nog erger de kinderarmoede, die alsmaar groter wordt, ook in Zaanstad.

Dat willen we niet en kunnen we niet laten gebeuren! 
Daarom strijden wij ook dit jaar weer voor een socialer en menselijker Nederland.
Daarom gaan we dit jaar vlammen!

Want iets dat moeilijk is, is niet onmogelijk! 
Lukt het vandaag niet, dan lukt het morgen, lukt het morgen niet dan lukt het overmorgen. Maar lukken zal het.

Het begin van dit jaar is ook alweer heftig begonnen.

En daarom natuurlijk moet ik nu even stil staan, nee, wil ik even stil staan bij die vreselijke gebeurtenis in Frankrijk in Parijs.

Morgen ligt dit in Nederland in de winkels:

Er staat: "alles is vergeven, ik ben Charlie".
 De tekenaar vertelde dat het staat voor een man die huilt. 
Dat ze niet beter weten. Dat we ze vergeven. 

Miljoenen mensen gingen samen afgelopen weekend de straat op, samen in een protestmars van de eenheid. De grootste ooit in Frankrijk.
En als we er nog iets positiefs uit kunnen halen is dat het.
 Dat we samen sterk zijn.

Samen... samen zoals die miljoenen mensen in Frankrijk...
 Samen... samen zoals ik, wij en jullie hier.
 Samen naar een betere wereld, een beter land, een betere gemeente.
 Samen dingen doen met kracht want samen willen we het en daarom kunnen we het want er is genoeg voor iedereen!

Houd de strijd vast en samen zullen we dit jaar vlammen!

Meer lezen?

U bent hier