h

'Je suis socialiste'

14 januari 2015

'Je suis socialiste'

Patrick Zoomermeijer, socialist in actie
Vanochtend hagelde het. En dat in een buitengewoon warme winter. Maar bij elk weertype voelen wij ons als socialisten thuis: in kou en regen omdat we taai zijn en nooit opgeven, en in de volle zon omdat we een positieve boodschap van sociale gelijkheid hebben. Een boodschap die straalt als de zon en het neoliberale kwaad en kille harten met onze passie doen smelten!

Toespraak van fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer op de nieuwjaarsreceptie van de SP Zaanstreek van 14 januari 2015

We zijn er voor en met de mensen, in voor- en tegenspoed, binnen en buiten de raad, in Zaanse dorpen, in heel Nederland en zelfs internationaal. Dat is wel duidelijk als je kijkt naar wat we alleen al vorig hebben gedaan en bereikt. En wat we nog gaan doen dit jaar! Met het bestuur dat in december is ververst met een nieuwe lichting veelbelovende kaderleden, met de raadsfractie, maar vooral met jullie: de actieve leden. Wij zijn méér dan een raadsfractie, we are SP Zaanstreek!

Ook in 2014 lieten we de zogenaamde transitie van onze sociale werkvoorziening BaanStede niet los. Uiteindelijk werd de transitie on hold werd gezet, precies wat wij tijdens de collegeonderhandelingen hadden geëist. En uiteindelijk werden 150 tijdelijke contracten in vaste contracten omgezet. Daar heeft de druk die wij binnen en buiten de raad opbouwden vast een rol in gespeeld. Zonder die druk was BaanStede al twee jaar geleden gewoon ontmanteld.

In maart scoorden we bij de gemeenteraadsverkiezingen een fantastisch resultaat, waarbij het zittende college de rode kaart kreeg. De SP haalde bijna 6.000 stemmen, 10,5% van de uitgebrachte stemmen, en werd met 5 zetels één van de vier grote partijen in de nieuwe raad.

Met ROSA en GroenLinks vormden we een solide links blok van 10 zetels en schreven we een eigen voorstel voor een links en sociaal beleid voor Zaanstad. Helaas hielden de VVD en D66 elkaar vast. Maar het had echt over links gekund, als de PvdA haar hart had gevolgd. Nu zitten zij met een zeer rechtse VVD in het college, en we zien hoe ze daar mee worstelen.

Uiteindelijk hebben we laten zien dat we een partij waarmee men niet alleen buiten de raad maar ook in de raad rekening moet houden. Dat werd in mei bij de Europese verkiezingen nog eens duidelijk: met 13,7% van de stemmen werden we de derde partij van Zaanstad!

We hebben campagne gevoerd tegen de sluiting van bejaardentehuizen. Zo haalden we in maart vierduizend handtekeningen op voor het behoud van bejaardenhuis Festina Lente. Vooralsnog, mede na toezegging van Evean aan ons, wordt nu nog steeds gekeken om Festina Lente open te houden.

Eind vorig jaar demonstreerden voor het openhouden van bejaardentehuis De Amandelbloesem. Dat heeft mede geleid tot gesprekken tussen Evean en partijen die activiteiten voort wilden zetten in De Amandelbloesem. Voor dit jaar wordt er nu door Maikel, Evert en Anna nagedacht over een vervolgactie.

Samen met DIDF voerden we actie voor de terugkeer van DIDF in buurthuis De Poelenburcht. Daar waren ze onterecht uitgezet na terechte kritiek op Erdogan op een solidariteitsdemonstratie met Kobani dat daar de IS wordt belegerd. Vorige week is bekend geworden dat ook nu weer het opbouwen van druk, binnen en buiten de raad helpt: DIDF is weer welkom in De Poelenburcht.

Dit zijn slechts enige van de vele, vele voorbeelden van vorig jaar. Maar we groeiden als afdeling en als fractie, in kwantiteit en in kwaliteit. Zelfs vanuit de oppositie bereiken we dingen die er toe doen!

Voor dit jaar gaan we er nog een schepje bovenop doen. Bijvoorbeeld met onze actieve leden die werkzaam zijn in de Thuiszorg en ons Meldpunt hebben we pas SP+ opgezet. Daarmee bereiden we ons voor op de menselijke drama’s die zich nu dreigen te voltrekken in de zorg sinds 1 januari. Het ziet er niet goed uit, en wie de kranten de laatste weken leest wordt niet vrolijk. Om de mensen die getroffen worden een stem te geven, om hun belangen te verdedigen, om met oplossingen te komen, moeten we hun verhalen horen en onderzoek doen. Dat gaan we doen met SP+ en met ons nieuwe Meldpunt Zorg. En samen met de vakbond natuurlijk!

Als goede socialisten zijn we ook internationalisten. Maken we ons druk om het hier en nu, maar ook het ‘dan’ en ‘daar’. Vandaar dat de aanslag op Charlie Hebdo ons ook raakte. We mogen haat geen ruimte geven, nu moeten we gezamenlijk optrekken tegen terreur en tegen onverdraagzaamheid. Het is verleidelijk om wraakgevoelens te koesteren, maar de positieve boodschap van solidariteit is en blijft het enige juiste antwoord in deze zware tijden. Wij willen en zullen nooit buigen voor geweld!

Dat betekent ook dat we ook niet zwijgen over ander geweld, over intimidatie en onderdrukking, ook als dat niet de media-aandacht krijgt die het verdient. De 2000 vrouwen, kinderen en mannen die Boko Haram pas nog afslachtte. Of de journalisten die vorig jaar door het Israëlisch leger werden vermoord terwijl Netanyahu gewoon in Parijs op de demonstratie mee mocht lopen. Mehmet Ulgur, een linkse Nederlands-Turkse journalist die werd gearresteerd in Turkije. Dus geen selectieve verontwaardiging maar steun aan de onderdrukten, verzet tegen extreemrechts, toen en nu, hier en daar.

Wat dat betreft zijn de verkiezingen in Griekenland op 25 januari razend interessant. Syriza, het radicaal-linkse samenwerkingsverband waarmee de SP goede contacten heeft, lijkt de verkiezingen te gaan winnen. Weliswaar groeide in Griekenland extreemrechts, maar dan in de vorm van de neofascistische ‘Gouden Dageraad’. Maar die is op zijn retour omdat Syriza een serieus links alternatief vormt. Het laat zien dat radicaal-linkse politiek toekomst heeft, want waar Syriza nu op ruim 30 procent van de stemmen kan rekenen, was dat tien jaar terug nog maar 5 procent. En wordt extreemrechts zo weggedrukt. Dat geeft hoop!

Als Syriza ook echt wint en er een echt linkse regering komt die de confrontatie met Brussel aangaat en de aanval op de levensstandaard van de gewone Grieken afslaat, dan zou dat een geweldige opsteker zijn voor links in heel Europa! Dat het anders moet, omdat het kan.

Terug naar Zaanstad. Straks zal Anna vertellen de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen. Anna staat op de zesde plek op onze lijst voor Noord-Holland en zij zit in het provinciale campagneteam.

Ik kan al wel zeggen dat de campagne in het teken staat van twee leuzen die mij en ons als strijdbare linkse afdeling uit het hart gegrepen zijn. Namelijk “Reken af” en “Er is genoeg voor iedereen, dus laten eerlijk delen”.

Laten we afrekenen met de gevestigde politiek en dan met name VVD, PvdA en de partijen die hun beleid steunen zoals D66 en CDA. En laten we eerlijk delen omdat deze zelfde partijen blijven zeggen dat we de broekriem aan moeten halen, terwijl er genoeg is voor iedereen. En daarmee geven we dan aan dat niet ‘de buitenlanders’ het probleem zijn, en dat extreemrechtse partijen als de PVV door hun haatzaaierij afleiden van waar het werkelijk om gaat: namelijk de fundamenteel oneerlijke maatschappij waarin wij leven.

In Nederland bezit nu 1 procent van de rijken 23 procent van alle rijkdom, de 10 procent rijken bezit 61 procent van alles. 90 procent van alle mensen moet het doen met 39 procent.

Deze tijd vraagt om een socialistisch alternatief, een fundamenteel andere maatschappelijke orde waarin gelijkwaardigheid, menselijke waardigheid en solidariteit zijn verankerd en niet continu worden ondermijnd door de chaos van de vrije markt, door racisme, oorlog en crisis.

SP, kameraad in de strijd. Je suis socialiste!

U bent hier