h

Een sociale zekerheid in natura?

27 april 2015

Een sociale zekerheid in natura?

De SP Zaanstreek organiseerde op woensdagavond 15 april 2015 een thema-avond over een andere woonvorm. Gastspreker deze avond was Wim Verhoeven.

Foto: Lieke vaan Schie / www.zaanstreek.sp.nl

Wim Verhoeven heeft door middel van de vele gesprekken die hij voerde voor de Koffiekring Zaanstad nagedacht over een alternatief systeem waarbij er geen geld is, maar op sociale basis wordt samen gewerkt met elkaar.

Foto: Lieke van Schie / www.zaanstreek.sp.nl

Doordat er nu een groep mensen binnen de maatschappij is ontstaan die door schulden, eenzaamheid en/of werkeloosheid niet meer mee kunnen doen in het huidige systeem. Wim Verhoeven heeft bedacht dat voor deze groep mensen een alternatieve woonvorm kan komen waarbij er geen geld meer is, maar waarbij iedereen een eigen taak heeft die uitgevoerd wordt. Hierdoor verdwijnen schulden, eenzaamheid en werkeloosheid.

Foto: Lieke van Schie / www.zaanstreek.sp.nl

Het nieuwe systeem bestaat uit drie onderdelen, een fonds waaruit de vaste lasten worden betaald, zelf hoeft u niets meer te betalen, de woongemeenschappen en de productie voor eigen behoeften. Iedereen dient te werken aan de gezamenlijke levensonderhoud.

Foto: Lieke van Schie / www.zaanstreek.sp.nl

Wim Verhoeven

Doordat er zelf gewerkt wordt voor de basisbehoefte hoeft er minder handel vanuit het buitenland gehaald te worden hierdoor hebben we minder vervuiling door transport, broeikasgassen, en helpen hierdoor ook het milieu. Met het plan van Wim Verhoeven wordt er een sociale bodem gecreƫerd voor iedereen en worden de geldprobleem verminderd.

U bent hier