h

SP Zaanstreek blij met doorstart Amandelbloesem

24 augustus 2015

SP Zaanstreek blij met doorstart Amandelbloesem

'Het kloppend hart van Wormerveer', zo willen we het verzorgingshuis De Amandelbloesem noemen. Het is verouderd en ziet er een beetje verloederd uit. Maar voor de mensen die rondom in de doorzonwoningen van de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw wonen is het precies goed genoeg.

Foto: SP Zaanstreek / www.zaanstreek.sp.nl

Dankzij de inzet van velen toch niet het einde van bejaardenhuis De Amandelbloesem. Gelukkig maar. Strijd loont! (SP-pamflet van tijdens onze acties eerder dit jaar)

Door Anna de Groot, bestuurslid SP Zaanstreek, Statenlid Noord-Holland en campagneleider Amandelbloesem

Wormerveer is een dorp uit de vorige eeuw. De eeuw van 'arbeid adelt' en 'handen uit de mouwen'. In die tijd werkten nog meer dan 2.000 arbeiders in de meelfabriek De Vlyt (nu 12 medewerkers) en meer dan 250 arbeiders in de veevoederfabriek De Ster (staat nu al jaren leeg).

Het grootste gedeelte van Wormerveer- Noord werd gebouwd voor het personeel van de meel- en veevoederfabriek. De huizen in Wormerveer- Noord waren eerst van Wessanen, later van woningbouwvereniging De Arbeid. Er is ook nog een Molukse wijk. En bij een goed voorzieningenniveau hoorde natuurlijk ook een bejaardenhuis. Want de arbeiders moesten na een halve eeuw stevig doorwerken ook goed kunnen uitrusten als ze oud en versleten waren. En zo werd in 1972 het bejaardentehuis De Amandelbloesem gebouwd.

Toen was het een hartstikke modern tehuis, nu is het verouderd. Zelfs zo verouderd dat de zorgorganisaties Evean en Zorgcirkel er geen been meer in zagen. En omdat de Nederlandse regering een heel groot gedeelte van de verzorgingshuizen wil afschaffen, was De Amandelbloesem een van de eersten die ging sluiten. Dit tot groot verdriet van de om- en inwonenden en van de SP Zaanstreek. Want de inwoners van Wormerveer- Noord willen toch het liefst hun oude dag doorbrengen op hun eigen plekkie. In De Amandelbloesem.

Strijd loont!

De SP kwam in actie. De eerste keer op zaterdag 8 november 2014. We lieten eerst onze stem goed horen op de parkeerplaats van het verzorgingshuis en gingen toen in protestoptocht naar het Marktplein in Wormerveer.

De tweede keer voerden we actie op 6 en 7 maart 2015. Heel Wormerveer werd van flyers voorzien, we hadden belangrijke sprekers en muziek en gingen bovendien met het Alkmaars Straatorkest (weer) naar het Marktplein om de Gladoren (bijnaam voor de inwoners van Wormerveer) ervan te overtuigen dat De Amandelbloesem moest blijven. In de gemeenteraad van Zaanstad verrichtte de fractie van de SP veel werk. Ondanks de gesprekken liet zorgorganisatie Evean het nadrukkelijk volledig afweten. Groot was dan ook onze teleurstelling dat De Amandelbloesem toch dicht zou gaan. Eind juni 2015 woonden er nog maar twee bewoners in het verzorgingshuis.

Rol WormerWonen

Zorgorganisatie De Zorgcirkel, woningbouwcorporatie ZVH en de Vrienden van de Amandelbloesem konden het schip ook niet meer aan het varen krijgen. En toen kwam de omslag. De woningcorporatie WormerWonen, van de Wormerlandse overkanters, wilde de Amandelbloesem kopen. Want de directeur van WormerWonen, John van Nimwegen, had ervaring met verzorgingshuizen die vanwege de huidige regering niet meer voort konden bestaan. De onderhandelingen startten zo'n acht á negen weken geleden.

Op 21 augustus 2015 kregen de buurtbewoners, de organisaties en de politieke partijen een presentatie van de toekomst van De Amandelbloesem. Het gebouw van De Amandelbloesem blijft helemaal bestaan en blijft liggen op een strategische plek in het dorp Wormerveer, waar het voor iedereen bereikbaar is (zélfs met de bus). Er worden van twee verouderde en kleine kamers moderne tweekamerappartementen voor ouderen gemaakt. De verzorging komt van de gemeente Zaanstad, uit de Wmo. 14 Appartementen in de bovenste laag van de zijvleugel zijn bestemd voor de jonge bewoners van Stichting Mies. Zij hebben een verstandelijke of psychische beperking en zullen gaan werken in de keuken en het restaurant, in de (grote) tuin of in de schoonmaak.

De Vrienden van de Amandelbloesem zullen met veel vrijwilligers de overige diensten draaiende houden, zoals de keuken, het restaurant en de activiteiten. De hele buurt mag straks dagelijks komen eten en meedoen aan de activiteiten.

WormerWonen belooft de huur van de appartementen betaalbaar te houden, net als de woningen in de gemeente Wormerland, die ook betaalbaar zijn ten opzichte van andere woningen. In februari 2016 gaat de grote verbouwing van De Amandelbloesem beginnen en WormerWonen hoopt eind 2016 klaar te zijn.

Mooi! Binnenkort zullen ons geen droevige lege vensters meer aanstaren. Er komt weer leven in ons 'bejaardenhuis'. Het wordt een plaats waar ouderen en jongeren samenleven met een spilfunctie voor Wormerveer-Noord. We kunnen het haast niet geloven, maar het wordt werkelijkheid. Waar actie toe kan leiden!

SP Zaanstreek trots op resultaat

De SP is trots op het resultaat van onze acties. Natuurlijk deden we het niet alleen, maar we hebben groot gewicht in de schaal gelegd als het gaat om de meningsvorming van de Gladoren, die uiteindelijk met z'n allen ook De Amandelbloesem willen behouden.

Foto: Anna de Groot / www.zaanstreek.sp.nl

Volle zaal in De Amandelbloesem

Foto: Anna de Groot / www.zaanstreek.sp.nl

Directeur Van Nimwegen van WormerWonen

Foto: Anna de Groot / www.zaanstreek.sp.nl

Wethouder Zaanstad en directeur WormerWonen

U bent hier