h

Geef GGD vertrouwen

5 september 2015

Geef GGD vertrouwen

Patrick ZoomermeijerHet college spreekt haar waardering uit voor de kwaliteit en het vakman- dan wel vakvrouwschap van onze GGD. De wethouder bevestigde dat vertrouwen en het over het algemeen goede functioneren van de GGD tijdens het Zaans Beraad vorige week. Daar gaf hij ook aan dat de gemeente graag diensten bij de GGD blijft afnemen. Kortom: nergens wordt door wie dan ook getwijfeld aan de kwaliteit van onze GGD, haar ervaring van tientallen jaren en de naam en het vertrouwen dat zij bij onze inwoners heeft opgebouwd.

Bijdrage van fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer tijdens de raadsvergadering op 3 september 2015

Het zou dan ook het meest verstandige zijn, om de GGD en haar werkzaamheden, die dus een vaste waarde, zelfs van onschatbare waarde zijn, zo goed mogelijk te borgen. En dus voort te bouwen op wat zij bieden in samenwerking met andere partijen en de gemeente. Waar nodig kan samenwerking met andere instanties die zich met kind- en jeugdzorg bezig houden worden versterkt. Daar kunnen gewoon afspraken over worden gemaakt.

Maar wat beslist onverstandig zou zijn, is om nu het jeugddomein middels een nieuwe structuur op de schop te gooien. Never change a winning team, luidt het bekende gezegde.

Laat dat nu precies zijn wat dit college wél voorstelt. Door te streven naar één loket vanwege onder andere de 'ambitie van congruentie' en door te gaan rommelen met 'onderaannemers' en 'hoofdaannemers', wordt de GGD en haar expertise als het ware kleiner gemaakt.

Alhoewel financiële doelstellingen niet worden genoemd, wordt er door het college al wel druk gespeculeerd over meer projectmatig aanbesteden in de toekomst, en als de GGD daardoor door verlies aan omzet te klein wordt, dat onze GGD dan aansluiting kan zoeken bij een andere GGD.

Dat klinkt de SP teveel als een sterfhuisconstructie. Maar zelfs als dat niet het beoogde doel is, is het op de schop gooien van de hele structuur in het jeugddomein een paardenmiddel zonder dat er directe aanleiding is om dit te doen, buiten wat vage ambities. We stellen tegelijkertijd wel de toekomst van de GGD in de waagschaal, en waarvoor?

Daarom onze oproep samen met ROSA om in plaats daarvan gewoon wat verstandige voorstellen te doen om de beoogde samenwerking vorm te geven. Het gevraagde besluit in amendement 78a laat aan duidelijkheid niets te wensen over.

U bent hier