h

Waarom geen A8-A9 langs het Noordzeekanaal?

30 september 2015

Waarom geen A8-A9 langs het Noordzeekanaal?

Nora SwagermanIn het Dagblad Zaanstreek van 19 september 2015 lazen wij het artikel "Provincie geeft cijfers over A8-A9 niet". Zowel Kontakt Milieubeheer Zaanstreek (KMZ) als het Noordhollands Dagblad hebben gevraagd om de berekeningen op grond waarvan de provincie Noord-Holland een A8-A9-verbinding langs het Noordzeekanaal heeft afgewezen.

Schriftelijke vragen aan het college door raadslid Nora Swagerman

Uit de berekeningen zou blijken dat automobilisten hier in de praktijk niet genoeg gebruik van zullen maken, zodat het geen zin heeft die weg te verbeteren of te verbreden. De SP wil weten of dit echt zo is.

Vragen SP

  • Wat is de mening van het college over het bericht in het Dagblad Zaanstreek? Uit het artikel valt te lezen dat er al cijfers bekend zijn voor deze variant. Is dit juist?
  • Zo ja, kunt u de raad deze cijfers verstrekken? Kunt u dit zo snel mogelijk doen?
  • Zo nee, wanneer kan de raad deze cijfers verwachten? Kunt u uw antwoord toelichten?
  • Zijn al berekeningen gemaakt voor andere alternatieven voor de verbindingsweg A8-A9?
  • Als dat het geval is, kunt u deze berekeningen dan eveneens aan de raad verstrekken? Kunt u uw antwoord toelichten?

Meer lezen?

U bent hier