h

College, stop verkoop sociale huurwoningen

8 oktober 2015

College, stop verkoop sociale huurwoningen

Gisteren 7 oktober, sprak de kamer over het woonbeleid. Het is inmiddels bij alle partijen doorgedrongen dat er bij de huidige wachtlijsten noodmaatregelen moeten worden getroffen voor de huisvesting van statushouders. Erkenning van deze noodzaak is hopelijk ook het begin van een oplossing.

Schriftelijke vragen aan het college door raadslid Evert Hartog

De minister van wonen Blok, de staatsecretaris van Veiligheid en Justitie Dijkhoff en de tweede Kamerfracties van de coalitiepartijen buitelen over elkaar heen met voorstellen voor maatregelen om huisvesting van statushouders te versnellen. Woningdelen wordt ook in ons college voorgesteld, bouwregels worden opzij geschoven, kwaliteitseisen voor de bouw van 100.000 nieuwe prefab-woningen worden aangepast. De SP Zaanstad juicht toe dat er een gevoel van urgentie is ontstaan en verwacht ook maatregelen van het Zaanse college.

De verkoop van sociale huurwoningen blijkt echter in Zaanstad nog altijd door te gaan. Alle onorthodoxe maatregelen ten spijt, is dit volgens SP Zaanstad dweilen met de kraan open. Naast het toevoegen van meer (tijdelijke) woningen moet namelijk ook het weglekken van woningen worden voorkomen. Dat zal zeker helpen de druk op de woningmarkt te verminderen.

Vragen SP

  • Is het college het met de SP eens dat het verkopen van sociale huurwoningen op dit moment, met de lange wachtlijsten en de toename van het aantal statushouders dat geplaatst moet worden, een verkeerd signaal is aan de mensen op de wachtlijsten?
  • Is het college het met de SP eens dat verkoop van sociale huurwoningen de problemen voor de huisvesting van statushouders en andere mensen die wachten op een woning op de korte termijn vergroten?
  • Hoeveel sociale huurwoningen zijn er de afgelopen jaren door verkoop aan de sociale huurvoorraad onttrokken en met welke reden?
  • Hoeveel sociale huurwoningen staan er momenteel in Zaanstad te koop?
  • Hoeveel nieuwe sociale huurwoningen worden er gebouwd met de opbrengst van de verkoop van bestaande sociale huurwoningen?
  • Is het college bereid om samen met de corporaties alles op alles te zetten om de verkoop van sociale huurwoningen nu te stoppen?

U bent hier