h

Onze mensen: Ray

7 oktober 2015

Onze mensen: Ray

Ons bestuurslid Recai (Ray) Varli werd in een kleine stad in Turkije als jongste van 6 kinderen geboren. Na de lagere school woonde en studeerde hij in Istanbul. Hij begon te werken tijdens de middelbare school. Hij werd op zijn zeventiende vakbondsafgevaardigde van zijn werkplaats, en werd op zijn achttiende ook lid van de raad van bestuur van de vakbond.

Foto: Recai Varli / www.zaanstreek.sp.nl

Ray bespeelt de Turkse saz

U bent hier